Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0023200^"
 1. Cement-Based Coating as Concrete Anti-Carbonation Barrier / aut. Lukáš Húlek, Michal Bačuvčík, Ivan Janotka, Jakub Gašpárek, Peter Paulík
  Húlek Lukáš ; 042110  Bačuvčík Michal Janotka Ivan Gašpárek Jakub ; 010110 Paulík Peter ; 010110
  7th Non-Traditional Cement and Concrete : . S. 119-130
  concrete bridge permeability carbonation depth protective render coat
  https://doi.org/10.4028/p-69MMrs
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Monolitická železobetónová trámová lávka premosťujúca rieku
  Kollárová Veronika ; 010110  Gašpárek Jakub ; 010110 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 15.06.2023 ; stavebníctvo ; B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164611
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0A15AC6E5E2ED0F3D4DDCD342BCF
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Spresňovanie súčasných difúznych modelov pre chloridy a vývoj nových ochranných mált na základe in-situ diagnostík betónových mostov
  Gašpárek Jakub ; 010110  Paulík Peter ; 010110 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 26.09.2023 ; stavebníctvo ; D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159406
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Praktické použitie časticovej simulácie pri predikcii kontaminácie betónu chloridmi
  Gašpárek Jakub ; 010110 
  Juniorstav 2023 : . online, s. 200-208
  časticová simulácia difúzie pohybové hranice karbonatizácia chloridy koncentrácia particle simulation of diffusion moving boundary carbonation chlorides concentration
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2023.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Theoretical prediction of chloride diffusion into concrete compared to natural chloride contamination of existing bridges
  Gašpárek Jakub ; 010110  Húlek Lukáš ; 042110 Paulík Peter ; 010110 Janotka Ivan ; 042110
  Structures : . No. 57 (2023), online, [15] s., art. no. 105080
  carbonation chloride diffusion prediction Monte Carlo simulation bridge diagnostics concrete contamination karbonatizácia predikcia difúzie chloridov Monte Carlo simulácia diagnostika mostov kontaminácia betónu
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352012423011694
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Diagnostika a rekonštrukcia cestného mosta v Jakubove
  Gašpárek Jakub ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Borzovič Viktor ; 010110 Havlíček Peter Kopásek Denis ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . online, s. 51-58
  degradácia betónu chloridy meranie in-situ concrete deterioration chlorides measurements in-situ
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/web_katedry/bkm/Zbornik_Sanacie_2023.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Preventing a bridge concrete from degrading by carbonation using a low-permeable cement-based coating / aut. Ivan Janotka, Lukáš Húlek, Michal Bačuvčík, Jakub Gašpárek, Peter Paulík
  Janotka Ivan ; 042110  Húlek Lukáš ; 042110 Bačuvčík Michal Gašpárek Jakub ; 010110 Paulík Peter ; 010110
  The 4th International Congress on Advanced Materials, Sciences and Engineering : . S. 41-41
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Diagnostiky predpätých lávok v meste Prešov
  Kopásek Denis ; 010110  Gašpárek Jakub ; 010110 Paulík Peter ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . online, s. 43-50
  predpätie korózia bezdemontážna diagnostika prestressing corrosion diagnostic
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/web_katedry/bkm/Zbornik_Sanacie_2023.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Cement-based render coat serving as an effective anti-carbonation barrier of the base concrete / aut. Lukáš Húlek, Michal Bačuvčík, Ivan Janotka, Jakub Gašpárek, Peter Paulík
  Húlek Lukáš ; 042110  Bačuvčík Michal Janotka Ivan ; 042110 Gašpárek Jakub ; 010110 Paulík Peter ; 010110
  7th International Conference on Non-Traditional Cement and Concrete : . S. 22-23
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Pravdepodobnostná predikcia kontaminácie betónu simuláciou zohľadňujúcou problém pohyblivých hraníc
  Gašpárek Jakub ; 010110  Húlek Lukáš ; 042110
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 424-431
  simulácia difázie chloridov karbonatizácia koncentrácia problém pohyblivých hraníc chloride diffusion simulation carbonation moving boundary problem
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.