Search results

 1. Realizačný projekt zdroja tepla pre študentský domov
  Dudák Štefan ; 010290  Koudelková Daniela ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145348
  diplomová práca
  book

  book

 2. Bytový dom
  Dudák Štefan ; 010180  Palko Milan ; 010180 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108741
  bakalárska práca
  book

  book