Search results

 1. Návrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do Petržalky
  Očakovský Tomáš ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146527
  diplomová práca
  book

  book

 2. Chronológia a spôsob výstavby Mosta SNP v Bratislave
  Očakovský Tomáš ; 010190  Baláž Ivan ; 010190 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128942
  bakalárska práca
  book

  book