Search results

 1. Optimalizácia cestovných nákladov na služobné cesty spoločnosti Erste Group IT International GmbH
  Bizoň Matúš Jozef ; 902024  Bondareva Irina ; 902024 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142986
  diplomová práca
  book

  book

 2. Efektívne využívanie a rozvoj ľudského kapitálu vo firme – Špirálový manažment
  Bizoň Matúš Jozef ; 902024  Plchová Jana ; 902024 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139457
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Riadenie ľudských zdrojov na princípe merania a riadenia entropie v sociálnom systéme / aut. Matúš Jozef Bizoň
  Bizoň Matúš Jozef ; 040000 
  Chémia a technológie pre život : . CD ROM, s. 180
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article