Search results

 1. Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
  Dioszeghy Flóra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151069
  diplomová práca
  book

  book

 2. Odstraňovanie vybraných syntetických špecifických látok z vôd
  Dioszeghy Flóra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147697
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Odstraňovanie vybraných syntetických špecifických látok z vody / aut. Flóra Kovácsová, Karol Šimkovič, Ján Derco
  Kovácsová Flóra  Šimkovič Karol ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . CD ROM, s. 379-380
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article