Search results

 1. Úloha vegetačných striech pri zmierňovaní zmeny podnebia
  Klincová Veronika ; 010180 
  Strechy 2020 : . CD-ROM, s. 176-183
  vegetačné strechy zmena klímy odtok zo zrážok mestský tepelný ostrov retencia green roofs climate change urban heat island retention
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Protipožiarna ochrana vegetačných striech s extenzívnou zeleňou
  Kostelník Radovan ; 010180  Olbřímek Juraj ; 010180
  Almanach znalca . Roč. 17, č. 1 (2017), CD-ROM, s. 23-24
  vegetačné strechy extenzívna zeleň šírenie požiaru požiarne bariéry
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article