Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0031313^"
 1. Numerical Modelling of Horizontal Heat Exchanger in Specific Ground Condition
  Zarazvand Bahman ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 Slavkov Juraj ; 010150
  Juniorstav 2023 : . online, s. 398-405
  numerical modelling geothermal energy horizontal heat exchanger
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/files/Sbornik_Juniorstav_2023.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Tepelná vodivosť horninového prostredia v rôznych klimatických podmienkach
  Slavkov Juraj ; 010150 
  Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : . USB kľúč, s. 370-378
  tepelná vodivosť energetické geokonštrukcie teplota vlhkosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Tepelná vodivosť bratislavského neogénu
  Slavkov Juraj ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering (AACEE 2023) : . CD-ROM, s. 440-446
  tepelná vodivosť neogénne horninové prostredie energetické geokonštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Stanovenie šmykových a deformačných vlastností hrubozrnných zemín pomocou terénnych a laboratórnych skúšok
  Kučová Eliška ; 010150  Slavkov Juraj ; 010150
  Inžinierska geológia 2022 : . CD-ROM, s. 214-222
  štrky mechanické vlastnosti dynamická penetrácia laboratórne skúšky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Obnoviteľná energia zo zakladania stavieb
  Slavkov Juraj ; 010150 
  Juniorstav 2022 : . online, s. 303-308
  obnoviteľný zdroj energie energetické pilóty hĺbkové zakladanie termické charakteristiky podložia
  https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203451
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Inžinierskogeologický prieskum pre návrh energetických geokonštrukcií
  Slavkov Juraj ; 010150 
  Inžinierska geológia 2022 : . CD-ROM, s. 223-230
  inžinierskogeologický prieskum energetické geokonštrukcie geotermálna energia tepelná vodivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Vlastnosti horninového prostredia ovplyvňujúce návrh energetických geokonštrukcií
  Slavkov Juraj ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 517-522
  prirodzená teplota podložia rýchlosť prúdenia podzemnej vody tepelná vodivosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Využitie geotermálnej energie pri zakladaní stavieb
  Slavkov Juraj ; 010150 
  Eurostav : . Roč. 27, č. 1-2 (2021), s. 30-31
  energetické geokonštrukcie zakladanie geotermálna energia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Zisk obnoviteľnej energie prostredníctvom progresívneho zakladania stavieb
  Slavkov Juraj ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 498-503
  obnoviteľný zdroj energie energetické pilóty hĺbkové zakladanie charakteristiky podložia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Monolitická železobetónová budova administratívneho komplexu
  Slavkov Juraj ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 10.06.2020 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152250
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9A7ADD0D299745E4539CB8D3D3B4
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.