Search results

 1. Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme
  Gregušová Viktória ; 902024  Porgeszová Hana ; 902023 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150728
  diplomová práca
  book

  book

 2. Textúra cereálnych výrobkov
  Gregušová Viktória ; 040200  Kohajdová Zlatica ; 040250 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.24. potravinárstvo ; Degree program : B-VYKOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132721
  bakalárska práca
  book

  book