Search results

 1. Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja
  Balážová Gabriela ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150843
  diplomová práca
  book

  book

 2. Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu
  Balážová Gabriela ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117880
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu / aut. Gabriela Balážová, Karol Šimkovič, Ján Derco
  Balážová Gabriela ; 040000  Šimkovič Karol ; 046290 Derco Ján ; 046290
  20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava . S. 377-378
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Degradácia ropných uhľovodíkov s využitím ozónu / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco, Gabriela Balážová, Barbora Urminská
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 Balážová Gabriela ; 040000 Urminská Barbora ; 046290
  Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 . S. 71-75
  degradácia ozón BTEX
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Overenie katalytických vlastností upravených brúsnych kalov : Diplomová práca
  Balážová Gabriela  Fendrich Emil (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 62 s príl
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Spolupráca rodiny a školy : Záverečná práca
  Balážová Gabriela  Budinec Igor (Consultant) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2003
  MTF ; . - 44 s
  inžinierska pedagogika rodina a škola
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book