Search results

Records found: 123  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth 0092044^"
 1. Banská Štiavnica, Radničné nám. 9, hotel Metropol – pamiatková obnova a adaptácia meštianskeho domu
  Šefčík Šimon ; 053130  Terao Vošková Katarína ; 053130 (Thesis advisor)
  2024
  FAR ; 04.06.2024 ; architektúra a urbanizmus ; I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=178909
  diplomová práca
  book

  book

 2. Banská Štiavnica, Berggericht -- pamiatková obnova požiarom zničeného múzea
  Šlahorová Magdaléna ; 053130  Terao Vošková Katarína ; 053130 (Thesis advisor)
  2024
  FAR ; 04.06.2024 ; architektúra a urbanizmus ; I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=178922
  diplomová práca
  book

  book

 3. Test of authenticity in the evaluation of historic structures. Theory vs practice / aut. Katarína Terao Vošková, Andrea Urlandová
  Terao Vošková Katarína ; 053130  Urlandová Andrea ; 053130
  Structural Analysis of Historical Constructions . S. 1042-1055
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 4. Romanesque Architecture and Urbanism of Banská Štiavnica Research Results / aut. Katarína Terao Vošková
  Terao Vošková Katarína ; 053130 
  The City and History / . Vol. 12, iss. 1 (2023), s. 6-26
  ISSN 13390163

  Architectural-historical development * Banská Štiavnica * Romanesque architecture * Stone masonry * Urban-historical development * Urbanism
  https://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85181452523&origin=inward
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  unrecognised

  unrecognised

 5. Dom smútku, Pezinok
  Sciranková Alexandra ; 053130  Terao Vošková Katarína ; 053130 (Thesis advisor)
  2023 Bratislava
  FAR ; 15.06.2023 ; architektúra a urbanizmus ; B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155870 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C03CB0FBA6588971D83F20D1B6BF
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Dom smútku, Pezinok
  Putnokyová Alžbeta ; 053130  Terao Vošková Katarína ; 053130 (Thesis advisor)
  2023 Bratislava
  FAR ; 15.06.2023 ; architektúra a urbanizmus ; B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155622 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C03CB0FBA6588971D13F2BD1B6BF
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Výber z kapitol / aut. Gressnerová Laura, Katarína Terao-Vošková
  Gressnerová Laura ; 902046  Terao Vošková Katarína ; 053130
  Príbeh starej nemocnice v Topoľčanoch : . S. 235-255
  kapitola(článok) z dokumentu
  BCK - Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  article

  article

 8. Zhrnutie / aut. Katarína Terao-Vošková
  Terao Vošková Katarína ; 053130 
  Príbeh starej nemocnice v Topoľčanoch : . S. 214-224
  kapitola(článok) z dokumentu
  BCK - Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
  I2 - Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Príbeh starej nemocnice v Topoľčanoch : Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva / zost. Laura Gressnerová ; Katarína Terao Vošková ; rec. Jan Jehlík, Otakar Kirsch, Jarmila Lalková
  Gressnerová, Laura, ; 902046 (Compiler) Terao Vošková, Katarína ; 053130 (Compiler) Jehlík, Jan (rec.) Kirsch, Otakar (rec.) Lalková, Jarmila, (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - 312 s.
  ISBN 978-80-227-4977-0
  ochrana a obnova pamiatok rekonštrukcia budov nemocnica architektúra krajinná a záhradná architektúra historické parky
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (11) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  SVF2000
  book

  book

 10. Dominikánsky kláštor v Banskej Štiavnici -- pamiatková obnova archeologickej lokality
  Vojtek Pavol ; 053130  Terao Vošková Katarína ; 053130 (Thesis advisor)
  2022 Bratislava
  FAR ; 07.06.2022 ; architektúra a urbanizmus ; I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162825 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=228C7CD165D66AC755D149FE85CA
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.