Search results

 1. Building sustainability and building information modelling / aut. Katarína Krajníková, Annamária Behúnová, Jana Smetanková
  Krajníková Katarína  Behúnová Annamária Smetanková Jana
  Acta Tecnologia . Vol. 5, no. 1 (2019), s. 1-4
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 2. Lactobacilli isolated from lump sheep's cheeses and their antimicrobial properties
  Smetanková Jana ; C4250  Hladíková Zuzana ; C4250 Zimanová Michaela ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  Czech Journal of Food Sciences . Vol. 32, iss. 2 (2014), s. 152-157
  lactobacillus plantarum lactobacillus paracasei antimicrobial potential
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Biokonzervačný potenciál kmeňov Lactococcus lactis izolovaných z ovčích hrudkových syrov
  Hladíková Zuzana ; C4250  Smetanková Jana ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  Chemické listy . Vol. 108, iss. 3 (2014), s. 226-232
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. Antimicrobial activity of selected lactic acid cocci and production of organic acids
  Hladíková Zuzana ; C4250  Smetanková Jana ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 5, No. 1 (2012), s.80-85
  antimicrobial activity Lactococcus lactis organic acids Pediococcus sp. Streptococcus thermophilus
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Aspekty bezpečnosti kyslomliečnych baktérií využívaných v mliekarenskej praxi
  Greifová Mária ; C4250  Body Patrik ; C4250 Hladíková Zuzana ; C4250 Smetanková Jana ; C4250 Greif Gabriel ; C4250
  Mliekarstvo . Roč. 41, č. 2 (2012), s.s.I-V
  LAB bezpečnosť rezistencia na antibiotiká virulentné faktory
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Produkcia vybraných antimikrobiálnych metabolitov novoizolovaných laktokokov, laktobacilov a enterokokov
  Hladíková Zuzana ; C4250  Smetanková Jana ; C4250 Zimanová Michaela ; C4250 Kovačičová Lucia ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  V. vedecká konferencia Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca, 8.- 9. november 2012, Nitra : . s.19-22
  diacetyl Enterococcus Lactococcus Lactobacillus oxid uhličitý peroxid vodíka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Porovnanie aeróbnej a anaeróbnej fermentácie divokých kmeňov Lactobacillus plantarum
  Smetanková Jana ; C4250  Hladíková Zuzana ; C4250 Valach František ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  V. vedecká konferencia Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca, 8.- 9. november 2012, Nitra : . s.65-69
  lactobacillus plantarum špecifická rastová rýchlosť kyselina mliečna kyselina fenylmliečna aeróbna kultivácia anaeróbna kultivácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Influence of aerobic and anaerobic conditions on the growth and metabolism of selected strains of Lactobacillus plantarum
  Smetanková Jana ; C4250  Hladíková Zuzana ; C4250 Valach František ; C4250 Zimanová Michaela ; C4250 Kohajdová Zlatica ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 5, No. 2 (2012), s.204-210
  lactobacillus plantarum aerobic conditions anaerobic conditions growth organic acids
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Pokroky a trendy v štartovacích kultúrach pre mliečnu fermentáciu
  Greifová Mária ; C4250  Body Patrik ; C4250 Hladíková Zuzana ; C4250 Smetanková Jana ; C4250 Greif Gabriel ; C4250
  Mliekarstvo . Roč. 41, č. 1 (2012), s.IV-XII
  dairy starter cultures artisanal starters starter adjuncts probiotic cultures
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Characterization of lactococcus strains and their using in dairy technology
  Hladíková Zuzana ; C4250  Smetanková Jana ; C4250 Greif Gabriel ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  Potravinárstvo . Vol. 6, Iss. 1 (2012), s.21-29
  lactoccocus lactis starter cultures antimicrobial activity technological properties
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article