Search results

 1. Návrh využitia aktuálnych trendov marketingovej komunikácie v prezentácii značky ALCHEM spol. s r.o.
  Otrísal Erik ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151293
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh inovácie v oblasti využívaných nástrojov marketingového mixu v NIKOV spol. s r.o.
  Jarušková Lenka ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158211
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh na zlepšenie vybraných procesov podnikovej logistiky v priemyselnom podniku CNC Profihala, s.r.o.
  Pristašová Veronika ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160489
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie manažmentu značky v oblasti propagácie a odbytu podniku TTS Martin, s.r.o.
  Štrbák Martin ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154577
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh opatrení pre uplatnenie metódy 5S v O2 Slovakia, s.r.o. na úseku sietí
  Lehotský Lukáš ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153396
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie personálneho marketingu v Atlas Copco s. r. o.
  Ďurikovičová Lena ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148743
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Qualitative and quantitative analysis of social network data intended for brand management / aut. Dagmar Babčanová, Jana Šujanová, Dagmar Cagáňová, Natália Horňáková, Henrieta Hrablik Chovanová
  Babčanová Dagmar ; 064000  Šujanová Jana Cagáňová Dagmar ; 064000 Horňáková Natália ; 064000 Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000
  Wireless Networks : . Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1693-1700
  brand data analysis social networks
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11276-019-02052-0
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 8. AHP method application in selection of appropriate material handling equipment in selected industrial enterprise / aut. Natália Horňáková, Lukáš Jurík, Henrieta Hrablik Chovanová, Dagmar Cagáňová, Dagmar Babčanová
  Horňáková Natália ; 064000  Jurík Lukáš ; 064000 Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000
  Wireless Networks : . Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1683-1691
  material handling automatic guided vehicle autonomous mobile robot analytical hierarchy process
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11276-019-02050-2
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  (1) - skriptá
  article

  article

 9. Návrh na zlepšenie vnímania návratnosti investície zákazníkmi v Atlas Copco s. r. o.
  Zöldfayová Jaroslava ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151303
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh na zlepšenie personálneho marketingu so zameraním na trendy v nábore a získavaní zamestnancov v Brose Prievidza, spol. s r.o.
  Tonhajzerová Martina ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151299
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book