Search results

 1. Vplyv chemického zloženia na estetické vlastnosti a spracovateľnosť sochárskych bronzov
  Čapkovič Jozef 2010  Belica Eugen (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 74 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry processing farebnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80995
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh vtokovej sústavy na figurálnu plastiku
  Čapkovič Jozef 2010  Belica Eugen (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47242
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book