Search results

 1. Reviving E-learning Course on University Pre-entry Math
  Marko Ľubomír ; E170  Sovišová Danica ; E1110 Žáková Katarína ; E010 Huba Mikuláš ; E010
  Virtual University 2009 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Twelve Years of Pre-Entry Courses from Mathematics
  Marko Ľubomír ; E170  Sovišová Danica ; E1110
  Virtual University 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. The Design of Disctere PSD - Controller Parameters
  Hudzovič Peter ; E010  Oravec Ivan ; E010 Sovišová Danica ; E1110
  Kybernetika a informatika 2006 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. PWM Pole Assignment Control of a Mechanical Positioning System
  Huba Mikuláš ; E010  Sovišová Danica ; E1110 Oravec Ivan ; E010
  15th international conference on Process control '05 : . s.190
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Časovo sudoptimálne riadenie so šírkovo modulovanou akčnou veličinou pre konpenzáciu dopravného oneskorenia
  Melicher Marián  Sovišová Danica (Thesis advisor) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005
  FEI ; . - 89 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Evaluácia kurzov `Príprava na univerzitné štúdium`
  Marko Ľubomír ; E170  Sovišová Danica ; E1110
  E-learning : . s.306-307
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Nové aktivity v dištančnom vzdelávaní na FEI STU v Bratislave
  Huba Mikuláš ; E010  Vajdová Alžbeta ; E010 Sovišová Danica ; E1110
  E-LEARN 2004 : . s.85-100
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Design of (P)I(D) Controller Optimal Parameters
  Hudzovič Peter ; E010  Oravec Ivan ; E010 Sovišová Danica ; E1110
  Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : . s.71-76
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Diskrétne riadenie so šírkovou moduláciou impulzov s predpísanou zmenou polohy a rýchlosti
  Sovišová Danica ; E1110  Oravec Ivan ; E010
  Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky : . s.87-93
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Design of PID Controller for Processes with Time Delay
  Hudzovič Peter ; E010  Oravec Ivan ; E010 Sovišová Danica ; E1110
  Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4 . s.s. 97-102
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article