Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu103099^"
 1. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie Geochémia 2014 / Edgar Hiller, Peter Ivan ; ed. Ľubomír Jurkovič, Igor Slaninka, Ondrej Ďurža
  Hiller, Edgar (rec.) Ivan, Peter, (rec.) Jurkovič, Ľubomír (Editor) Slaninka, Igor (Editor) Ďurža, Ondrej (Editor)
  Geochémia 2014 4-5 December 2014 Bratislava
  Bratislava Štátny geologický ústa Dionýza Štúra - ŠGÚDŠ 2014
  ISBN 978-80-8174-002-2
  zborník
  (4) - článok
  book

  book

 2. Geochémia 2012 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie, Bratislava 6. - 7.december 2012
  Jurkovič Ľubomír (Editor)  Slaninka Igor (Editor) Ďurža Ondrej (Editor)
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012
  ISBN 978-80-89343-72-0
  zborník
  (2) - článok
  book

  book

 3. Vplyv vlastností kontaminantu a horninového prostredia na migráciu rádionuklidov
  Frankovská Jana ; V150  Prítrský Jozef Kordík Jozef Slaninka Igor
  Geotechnika . Roč. 14, č. 4 (2011), s.39-44
  ground characteristics hydraulic conductivity koeficient filtrácie laboratory testing priepustnosť vlastnosti hornín
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží - prezentácia projektu aj vo vzťahu ku geochémii životného prostredia
  Kordík Jozef  Slaninka Igor Mikita Slavomír Dananaj Ivan Jurkovič Ľubomír Šottník Peter Jánová Vlasta Dercová Katarína ; C4310 Frankovská Jana ; V150
  Cambelove dni 2010, 24.-26. september 2010, Magurka . s.19-23
  sanácia environmentálne záťaže
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Mineral waters in Slovakia - Evaluation of chemical composition stability using both historical records and the most recent data
  Božíková Jarmila ; V280  Kordík Jozef Slaninka Igor Malík Peter Liščák Pavel Bodiš Dušan Panák Daniel Marcin Daniel
  Journal of Geochemical Exploration . Vol. 107, No. 3 (2010), s. 382-390
  chemical composition chemické zloženie mineral water minerálne vody stabilita stability
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží
  Frankovská Jana ; V150  Slaninka Igor Kordík Jozef
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010 . - CD
  ISBN 978-80-89343-38-6
  multimédium - CD Rom
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  unrecognised

  unrecognised

 7. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží
  Frankovská Jana ; V150  Slaninka Igor Kordík Jozef Jurkovič Ľubomír Šottník Peter Greif Vladimír Dananaj Ivan Mikita Slavomír Dercová Katarína ; C4310 Jánová Vlasta
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010 . - 360 s.
  ISBN 978-80-89343-38-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 8. Výber lokalít pre hlbinné geologické úložisko rádioaktívnych odpadov v SR
  Frankovská Jana ; V150  Kordík Jozef Slaninka Igor
  Enviromagazín . Roč.13, č.5 (2008), s.12-13
  geotechnical investigation prieskum horninového prostredia radioactive waste rádioaktívne odpady repository úložisko
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.