Search results

Records found: 79  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu10322^"
 1. Hydraulika podzemnej vody
  Kamenský Jozef  Šoltész Andrej ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Gomboš Milan (rec.) Burger František (rec.)
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 156 s.
  ISBN 978-80-227-4657-1
  hydraulika podzemná voda prúdenie podzemnej vody
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5050
  Hydraulika podzemnej vody

  book

 2. Kanálové vodné elektrárne - hydraulický výskum prevádzky derivačných kanálov : základný hydraulický výskum elektronický zdroj
  Dušička Peter ; 010170  Květon Radomil ; 010170 (rec.) Kamenský Jozef (rec.) Hodák Tomáš
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - CD-ROM, online, 92 s.
  ISBN 978-80-227-4326-6
  vodné elektrárne hydraulický výskum derivačný kanál
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/Monografia-komplet_2.pdf
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 3. Hydroinformatika 1. časť : simulácia procesov prúdenia povrchovej vody v otvorených korytách a cez vodohospodárske objekty [elektronický zdroj]
  Květon Radomil ; V170  Orfánus Martin ; V170 Kamenský Jozef (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - online, 202 s. CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4468-3
  hydroinformatika otvorené korytá simulácia a modelovanie vodohospodárske objekty
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/hydroinformatika_1.pdf
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 4. Vplyv hydrologických parametrov na režim podzemných vôd v sídelných oblastiach
  Pindjaková Tatiana ; V170  Kamenský Jozef (rec.) Zeleňáková Martina (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 111 s.
  ISBN 978-80-227-4506-2
  podzemná voda numerické modelovanie TRIWACO
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Plánovanie dennej prevádzky regulačných vodných elektrární
  Šulek Peter ; 010170  Šulc Jan (rec.) Fošumpaur Pavel (rec.) Kamenský Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 124 s.
  ISBN 978-80-227-4278-8
  vodná elektráreň hydro-termo koordinácia metódy optimalizačné
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 6. Hydraulika podzemnej vody elektronický zdroj
  Kamenský Jozef  Šoltész Andrej ; V170 Baroková Dana ; V170 (rec.) Burger František (rec.) Gomboš Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - CD ROM, 154 s.
  ISBN ISBN 978-80-227-4312-9
  hydraulika podzemná voda
  monografia
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Hydraulické aspekty protipovodňovej ochrany sídiel [elektronický zdroj]
  Kožáková Katarína  Kamenský Jozef (rec.) Šlezinger Miloslav (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 104 s CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4091-3
  demolition effects evaluation flood protection flood protipovodňová ochrana hodnotenie ničivých účinkov povodeň
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 8. Vplyv plavby na energetické funkcie regulačných vodných elektrární
  Čepcová Zuzana ; V170  Kamenský Jozef (rec.) Veselý Jaroslav (rec.) Ondrušek Vladimír (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 89 s
  ISBN 978-80-227-3615-2
  rázové vlny shock wawes plavba navigation regulačné vodné elektrárne regulatory hydropower plants
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 9. Rejdy plavebných komôr na splavnených vodných tokoch
  Možiešik Ľudovít ; V170  Kamenský Jozef (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 113 s
  ISBN 978-80-227-3847-7
  rejda vodná cesta vessels roadstead waterways plavidlo
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  Rejdy plavebných komôr na splavnených vodných tokoch

  book

 10. Efektivita využitia sústavy poldrov : Dizertačná práca
  Polhorský Štefan  Kamenský Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ; . - 144 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.