Search results

 1. Umelka - interiér
  Šebeňová Laura ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2022
  FAR ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : umenie ; Degree program : I-DZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164838
  diplomová práca
  book

  book

 2. Kultúrne centrum Hviezda v Trnave
  Balážová Zuzana ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2022
  FAR ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164582
  diplomová práca
  book

  book

 3. Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie Bratislava
  Valkovičová Barbora ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2022
  FAR ; Date of acceptation : 08.06.2022 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165306
  diplomová práca
  book

  book

 4. Radnica Čunovo
  Jakubec Andrej ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145943 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA03080C0B820365
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Komunitné centrum
  Kušnírová Simona ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139105 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D68D137B1CEB
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Komunitné centrum
  Stojková Dominika ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2020 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128176 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D6851D7B1CEB
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Interiér verejných priestorov Wellbeing centra
  Popluhárová Simona ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2020 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152316 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118DF9BEC259
  diplomová práca
  book

  book

 8. Interiér verejných priestorov komunitného centra Saratovská
  Lukáčová Katarína ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2020 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152435 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D1483F3BEC259
  diplomová práca
  book

  book

 9. Interiér hotela Lighthouse
  Hanzelová Tatiana ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144830 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCA102CB6C4CA54D44E8A775C35B
  diplomová práca
  book

  book

 10. Rezidencia veľvyslanca
  Lecsőová Marcela ; 055150  Salcer Igor ; 055150 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127994 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D316196DAB1E91
  bakalárska práca
  book

  book