Search results

Records found: 115  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu104998^"
 1. The use of recycled aggregates in concrete structures
  Ondák Adrián ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 Abrahoim Iyad ; 010110 Prokop Jaroslav ; 010110 Zia Asad ; 010110
  Engineering Mechanics 2023 : . S. 179-182
  recycled concrete recycled aggregate concrete mechanical properties of recycled concrete the applicability of recycled concrete recyklovaný betón recyklované betónové kamenivo mechanické vlastnosti recyklovaného betónu použitie recyklovaného betónu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Effect of recycled steel fibers on the fracture and mechanical properties of concrete
  Prokop Jaroslav ; 010110  Zia Asad ; 010110 Hollý Ivan ; 010110 Ondák Adrián ; 010110
  Engineering Mechanics 2023 : . S. 211-214
  waste tires recycled steel fibers recycled steel fiber reinforced concrete compressive strength bending strength odpadové pneumatiky recyklované oceľové vlákna betón s recyklovanými oceľovými vláknami pevnosť v tlaku pevnosť v ťahu pri ohybe
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Vplyv recyklovaných oceľových vlákien na vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu
  Prokop Jaroslav ; 010110  Hollý Ivan ; 010110
  TZB-info.cz : . Roč. 25, č. 30 (2023), online, [8] s.
  recyklované vlákna betón experimentálny výskum recycled fibres concrete experimental research
  https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/25585-vplyv-recyklovanych-ocelovych-vlakien-na-vlastnosti-cerstveho-a-zatvrdnuteho-betonu
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Experimental study of properties of concrete with dosage of recycled steel fibers
  Prokop Jaroslav ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 Zia Asad ; 010110 Ondák Adrián ; 010110
  Czech Journal of Civil Engineering : . Vol. 9, iss. 1 (2023), online, s. 69-76
  recycled fibres compressive strength tensile splitting strength flexural behavior fracture energy recyklované vlákna pevnosť v tlaku pevnosť v priečnom ťahu ohybové správanie lomová energia
  https://cjce.cz/journal/article/view/206
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Využitie odpadových materiálov v betónovom staviteľstve
  Štefanka Juraj ; 010110  Hollý Ivan ; 010110 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 15.06.2023 ; stavebníctvo ; B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=161837
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0A15AC6E5E2ED0F3D6D1CC342BCF
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Betón s recyklovaným kamenivom - luxus alebo nutnosť?
  Hollý Ivan ; 010110  Pribila Martin Ondák Adrián ; 010110
  Statika stavieb 2023 : . S. 78-83
  betón recyklované betónové kamenivo prvá betónová konštrukcia s recyklovaným kamenivom concrete recycled aggregate concrete first concrete structure with RCA
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Long-term performance of concrete reinforced with scrap tire steel fibers in hybrid and non-hybrid forms: experimental behavior and practical applications
  Zia Asad ; 010110  Zhang Pu Hollý Ivan ; 010110
  Construction and Building Materials . No. 409 (2023), online, [20] s., art. no. 134011
  hybrid fibers scrap tires waste incorporated concrete industrial steel fibers scrap tire steel fibers fiber-reinforced concrete
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061823037297
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Sustainability enhancement through high-dose recycled tire steel fibers in concrete: experimental insights and practical applications
  Zia Asad ; 010110  Zhang Pu Hollý Ivan ; 010110 Prokop Jaroslav ; 010110
  Sustainability . Vol. 15, iss. 22 (2023), online, [31] s., art. no. 15760
  waste recycling fiber reinforced concrete waste tires sustainability durable materials concrete pavement
  https://www.mdpi.com/2071-1050/15/22/15760
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Experimental investigation of raw steel fibers derived from waste tires for sustainable concrete
  Zia Asad ; 010110  Zhang Pu Hollý Ivan ; 010110
  Construction and Building Materials . No. 368 (2023), online, [14] s., art. no. 130410
  concrete recycled steel fibers sustainable building
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061823001216
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Application of discarded tire steel for improving the sustainability of concrete structures
  Zia Asad ; 010110  Zhang Pu Hollý Ivan ; 010110 Prokop Jaroslav ; 010110 Ondák Adrián ; 010110
  Engineering Mechanics 2023 : . S. 271-274
  waste tire recycling recycled steel fibers waste tires steel fibers fiber-reinforced concrete steel fiber-reinforced concrete recycled steel fiber-reinforced concrete recyklovanie odpadových pneumetík recyklované oceľové vlákna vlákna z odpadových pneumatík vláknobetón drátkobetón drátkobetón z recyklovaných oceľových vlákien
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.