Search results

Records found: 61  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu105360^"
 1. Stanovenie pesticídu Sulprofos v potravinárskych a environmentálnych vzorkách s využitím enzýmového biosenzora
  Stráska Simona ; 041000  Sochr Jozef ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157766
  diplomová práca
  book

  book

 2. Biosenzor na báze enzýmu ako analytický nástroj pre stanovenie pesticídu v environmentálnych a potravinárskych vzorkách
  Kovaneczová Monika ; 041000  Sochr Jozef ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165002
  diplomová práca
  book

  book

 3. The determination of Sulprofos pesticide in food and environmental samples using enzymatic biosensor / aut. Simona Stráska, Jozef Sochr
  Stráska Simona  Sochr Jozef ; 041000
  Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : ACP 2022 : . S. 106-106
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Využitie enzýmového biosenzora na stanovenie liečiva a jeho metabolitov
  Dian Patrik ; 041000  Sochr Jozef ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 20.06.2022 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151642
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Methods of chemical analysis applied to the wood fire investigation: a review / aut. Michal Paál, Aleš Ház, Jozef Sochr, Ján Labuda
  Paál Michal ; 041000  Ház Aleš ; 049380 Sochr Jozef ; 041000 Labuda Ján ; 041000
  Holzforschung . Vol. 76, iss. 4 (2022), s. 305-320
  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/hf-2021-0136/html
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Gallic acid-coated silver nanoparticles as perspective drug nanocarriers: bioanalytical study / aut. Katarína Nemčeková, Veronika Svitková, Jozef Sochr, Pavol Gemeiner, Ján Labuda
  Nemčeková Katarína ; 041000  Svitková Veronika ; 041000 Sochr Jozef ; 041000 Gemeiner Pavol ; 049160 Labuda Ján ; 041000
  Analytical and Bioanalytical Chemistry . Vol. 414, iss. 18 (2022), s. 5493-5505
  Silver nanoparticles aggregation Silver ion release DNA interaction Electrochemical biosensors Drug delivery system
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-022-03955-2
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Stanovenie pesticídu Sulprofos v potravinárskych a environmentálnych vzorkách s využitím enzýmového biosenzora / aut. Simona Stráska, Jozef Sochr
  Stráska Simona ; 040000  Sochr Jozef ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 69-70
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 8. Cielená inhibícia aktivity vírusových proteáz sledovaná pomocou enzýmových biosenzorov / aut. Monika Kovaneczová, Jozef Sochr
  Kovaneczová Monika ; 040000  Sochr Jozef ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 100-101
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 9. Techniky imobilizácie aptaméru a jeho elektrochemická charakterizácia na rôznych elektródových materiáloch / aut. Simona Háberová, Katarína Nemčeková, Jozef Sochr
  Háberová Simona ; 040000  Nemčeková Katarína ; 041000 Sochr Jozef ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 86-87
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 10. Možnosti imobilizácie enzýmov pri príprave biosenzorov s využitím rôznych elektródových materiálov / aut. Terézia Hudecová, Jozef Sochr
  Hudecová Terézia ; 040000  Sochr Jozef ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie, SEMMLAD 2021 : . S. 90-91
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.