Search results

 1. Analýza faktorov vplývajúcich na kvalitu prevádzky električiek v DPB, a.s. s využitím nástrojov manažérstva kvality
  Onderčo Peter ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MMKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157235
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Modelling of the High-Chromium Cast Iron Surface Roughness / aut. Borislav Savkovič, Pavel Kovač, Branko Štrbac, Marcela Pokusová, Nenard Kulundžič
  Savkovič Borislav  Kovač Pavel Štrbac Branko Pokusová Marcela ; 020070 Kulundžič Nenard
  Digital Conversion on the Way to Industry 4.0. : . S. 523-534
  modelovanie Obrobiteľnosť roughness of surface
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na kvalitu povrchu kovových dielov
  Blizňák Marek ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 12.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MMKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166098
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Možnosti zlepšenia systému "Kitting" s cieľom redukovať zastavenia referenčnej linky
  Tekulová Michaela ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166121
  diplomová práca
  book

  book

 5. Uplatnenie analýzy rizika pri zlepšovaní výrobných procesov v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  Štetina Filip ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155912
  diplomová práca
  book

  book

 6. Possibilities of increasing the performance of aluminium alloys intended for automotive industry
  Patel Utkarsh Mangaldas ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159266
  diplomová práca
  book

  book

 7. Post-processing of free form objects made by metal 3D printing
  Andanur Chandan ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159259
  diplomová práca
  book

  book

 8. SmartOdpady II. : Integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Juraj Beniak, Iveta Onderová, Jozef Babics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Babics Jozef
  Progresívne technológie zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle / . S. 66 -83
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Recyklácia vrstveného skla : Návrh progresívnej technológie dekompozície viacvrstvových lepených skiel / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Jozef Babics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Babics Jozef
  Progresívne technológie zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle / . S. 84 - 119
  článok zo zborníka
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. The recycling of waste laminated glass through decomposition technologies / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Viliam Čačko, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Recycling . Vol. 6, iss. 2 (2021), s. 26
  viacvrstvové sklo čelné sklo recyklácia PVB recyklácia odpad z automobilov mechanicko-chemická separácia laminated glass windshield recycling PVB recycling automotive waste mechano-chemical separation
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article