Search results

 1. Pokročilé testovanie softvéru počas vývoja
  Brach William ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134727
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Správa jednotkových testov
  Ďurej Juraj ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141996
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Manažment zmien v databázových systémoch
  Kováč Daniel ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151441
  diplomová práca
  book

  book

 4. Generovanie jednotkových testov založené na modeloch softvéru
  Maronová Viera ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151454
  diplomová práca
  book

  book

 5. Manažment zmien v agilnom vývoji softvéru
  Melicherík Patrik ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150649
  diplomová práca
  book

  book

 6. Does Live Regression Testing Help? / aut. Marek Bruchatý, Karol Rástočný
  Bruchatý Marek  Rástočný Karol ; 070200
  SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings . S. 699-709
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning / aut. Ján Čegiň, Karol Rástočný
  Čegiň Ján ; 070200  Rástočný Karol ; 070200
  2020 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshop (ICSTW) . S. 354-358
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications / aut. Martin Labaj, Karol Rástočný, Daniela Chudá
  Labaj Martin ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 Chudá Daniela ; 070200
  SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings . S. 297-309
  spracovanie prirodzeného jazyka ontológia certifikácia služby Cloud certifikačná schéma
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Automatic Unit Test generation using Machine learning methods
  Čegiň Ján ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145528
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Generovanie jednotkových testov na základe kontextu softvérovej jednotky
  Lehotský Miroslav ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145440
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book