Search results

 1. Bytový dom
  Póša Andreas ; V  Bača Martin (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91346
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bytový dom
  Geleta Lukáš ; V  Bača Martin (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb project
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89908
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Bytový dom
  Matula Lukáš ; V  Bača Martin (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb schedule časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91342
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Bytový dom
  Orság Michal ; V  Bača Martin (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109088
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Bytový dom
  Gajdoš Juraj ; V  Bača Martin (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb debnenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90073
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Tradičná príprava vápennej malty a jej použitie pri konzervácii Lietavského hradu
  Bača Martin ; V270  Kormaník Michal ; V260
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [6] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Bytový dom
  Krištofičová Mária ; V  Bača Martin (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80477
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Bytový dom
  Baláž Róbert ; V  Bača Martin (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79725
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Vápenné malty s hydraulickými vlastnosťami používané v oblasti pamiatkovej obnovy
  Kormaník Michal ; V260  Bača Martin ; V270
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.CD-ROM, s.125-130
  lime malta mortar pozzolan puzolán vápno
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Použitie a príprava vápennej malty tradičnou technológiou "horúca malta"
  Bača Martin ; V270 
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.CD-ROM, s.9-15
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article