Search results

 1. Quality of an aquatic habitat of regulated streams
  Doláková Gréta ; 010160 
  HydroCarpath 2020. Processes, patterns and regimes in the hydrology of the Carpathians: coupling experiments, remote sensing, citizen science and modelling : . USB kľúč, s. 27
  IFIM methodology SEFA quality of aquatic habitat
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 2. Modelovanie kvality akvatického habitatu regulovaných tokov a identifikácia renaturalizačných procesov
  Doláková Gréta ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 237-243
  bioindikácia akvatický habitát pstruh potočný
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Evaluation of the hydro-ecological quality of the aquatic habitat of the Váh River
  Štefunková Zuzana  Macura Viliam ; 010160 Doláková Gréta ; 010160 Majorošová Martina ; 010160
  Journal of Water and Land Development . No. 46 (2020), s. 209-215
  bioindication habitat suitability curves ichthyofauna IFIM methodology mountain streams
  https://doi.org/10.24425/jwld.2020.134215
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 4. Evaluation of the Methodology to Assess the Influence of Hydraulic Characteristics on Habitat Quality
  Štefunková Zuzana ; 010160  Macura Viliam ; 010160 Škrinár Andrej ; 010160 Majorošová Martina ; 010160 Doláková Gréta ; 010160 Halaj Peter Petrová Timea ; 010160
  Water . Vol. 12, iss. 4 (2020), online, [13] s., art. no. 1131
  revitalizácia vodných tokov Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) akvatický habitat bioindikácia
  https://www.mdpi.com/2073-4441/12/4/1131
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Assessment of the River Habitat Quality Using Bioindication in the Piedmont Stream Handlovka in Slovakia
  Doláková Gréta ; 010160  Škrinár Andrej ; 010160 Macura Viliam ; 010160
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [5] s., art. no. 012012
  IFIM methodology akvatický habitat vhodnostné krivky vodné hospodárstvo
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012012/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Technické riešenie revitalizácie tokov
  Macura Viliam ; 010160  Doláková Gréta ; 010160 Vaseková Barbora ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 67-71
  riečna morfológia revitalizácia tokov podpora členitosti koryta
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article

 7. Príspevok k stanoveniu hydroekologického limitu horského toku
  Macura Viliam ; 010160  Doláková Gréta ; 010160 Vaseková Barbora ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 61-66
  hydroekologický limit IFIM metodológia bioindikácia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article

 8. Narúšanie ekologickej stability inváznymi taxónmi
  Vaseková Barbora ; 010160  Keszeliová Anita ; 010160 Doláková Gréta ; 010160
  Stav životného prostredia - prejav kultúrneho a prírodného dedičstva : . S. 123-130
  invázne rastlinstvo prirodzená vegetácia hydraulický model
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article

 9. Modelovanie kvality akvatického habitatu
  Doláková Gréta ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 160-166
  IFIM SEFA vhodnostné krivky bioindikácia akvatický habitat pstruh potočný vodný manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Assessing the role of the invasive species Fallopia Japonica in riverbank vegetation
  Majorošová Martina ; 010160  Macura Viliam ; 010160 Doláková Gréta ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  Fallopia japonica invasive species vegetation
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-14412.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article