Search results

 1. Univerzálne navrhovanie / aut. Mária Samová
  Samová Mária 
  Vzdelávanie architekta na Fakulte architektúry STU v Bratislave : . S. 108-113
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Identifikácia architektonických bariér v prostredí: Vysoké školy a študentské domovy / aut. Lea Rollová, Mária Samová, Zuzana Čerešňová, Danica Končeková, Pavol Korček ; rec. Robert Špaček, Elena Mendelová, Mária Orgonášová
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180 Čerešňová Zuzana ; A8180 Končeková Danica ; A8180 Korček Pavol ; A8180 Špaček Robert ; A2120 (rec.) Mendelová Elena (rec.) Orgonášová Mária (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 137 s.
  ISBN 978-80-227-4451-5
  bezbariérová prístupnosť študentský domov vysoká škola
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR29110
  Identifikácia architektonických bariér v prostredí: Vysoké školy a študentské domovy

  book

 3. Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí a opatrenia na predchádzanie ich vzniku / zost. Renáta Holenová ; rec. Mária Samová, Mária Orgonášová
  Holenová, Renáta (Compiler) Samová, Mária, ; A8180 (rec.) Orgonášová, Mária (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015 . - 73 s., +CD-ROM
  ISBN 978-80-223-3970-4
  bezbariérové bývanie bezbariérový prístup bezbariérové priestory na výučbu
  zborník
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 4. Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie / aut. Lea Rollová, Mária Samová, Zuzana Čerešňová, Danica Končeková, Eva Rusňáková, Pavol Korček ; rec. Robert Špaček, Jiří Šindlar
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180 Čerešňová Zuzana ; A8180 Končeková Danica ; A8180 Rusňáková Eva ; A8180 Korček Pavol ; A8180 Špaček Robert ; A2120 (rec.) Šindlar Jiří (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR, 2015 . - 200 s. [12,172 AH] : 44 obrázkov, 6 grafov, 3 schémy, 12 tabuliek
  ISBN 978-80-970110-5-5
  verejná doprava bytová jednotka služby sociálne chránené pracovisko bezbariérová budova
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  (1) - monografia
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 5. Design for All - tools for accessible university environment
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180 Čerešňová Zuzana ; A8180 Končeková Danica ; A8180 Korček Pavol ; A8180
  SGEM 2014. Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design : . p. 609-615
  architektúra univerzálne navrhovanie Built Environment design for All universal design
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Ateliér architektonického navrhovania II, 2. ročník
  Samová Mária ; A8180 
  Informačné listy FA STU . Roč.21, apríl (2014), s. 4
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 7. Odstránenie bariér ku kultúre v Paríži, II.ročník súťaže Schindler Award 2006
  Samová Mária ; A8180 
  Prístupnosť pre všetkých - Schindler Award Access for All . s.6-10
  architektúra bezbariérová prístupnosť
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Špeciálne požiadavky pre obytné budovy
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - október 2011 (2011), s.8/4
  obytné budovy
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Legislatívny rámec bezbariérovej výstavby
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - október 2011 (2011), s.8/2
  bezbariérová výstavba
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 10. Metóda ,,univerzálneho navrhovania" a metóda ,,navrhovania na mieru"
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - október 2011 (2011), s.8/3
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article