Search results

 1. Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
  Szabó Zoltán ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152133
  diplomová práca
  book

  book

 2. Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
  Gašpárek Michal ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152252
  diplomová práca
  book

  book

 3. Výpočet a návrh veľkoplošnej nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre základnú školu
  Štvrtecký Vladimír ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152089
  diplomová práca
  book

  book

 4. Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na báze biomasy pre základnú školu
  Šranko Mário ; 010290  Takács Ján ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152147
  diplomová práca
  book

  book

 5. Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalisk?
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 147-150
  geotermálna energia bazénová voda odpadová voda výmenník tepla rekuperácia tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 209-214
  zdroj tepla sústava centralizovaného zásobovania teplom kogeneračná jednotka tepelné čerpadlá energia prostredia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Energy evaluation of a residential building after complex renovation
  Skalíková Ingrida ; 010290  Takács Ján ; 010290 Füri Belo
  EXPRES 2020 : . USB kľúč, s. 65-68
  energy evaluation complex renovation economic evaluation residential building
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Využívanie geotermálnej energie vo svete a na Slovensku
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 28, č. 3 (2020), s. 14-17
  geotermálna energia sústavy CZT výroba elektrickej energie vykurovanie a príprava teplej vody rekreačné zariadenia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Uplatnenie kogenerácie a energie prostredia v systémoch CZT
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 28, č. 3 (2020), s. 24-27
  združená výroba tepla a elektrickej energie energia prostredia tepelné čerpadlá sústavy centralizovaného zásobovania teplom vykurovanie príprava teplej vody obnoviteľné zdroje energie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 10. Zhodnotenie návrhu zefektívnenia prevádzky zdroja tepla z hľadiska energetiky a ekonomiky
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Energetický manažment 2020. Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie : . CD-ROM, s. 173-180
  združená výroba tepla a elektrickej energie energia prostredia tepelné čerpadlá vykurovanie príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article