Search results

 1. Testing of a Wall Heating and Cooling System with Pipes Attached to Thermally Insulating Core
  Petráš Dušan ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Šimko Martin ; 010290 Szabó Daniel ; 010180
  ASHRAE Winter Conference 2021 . online, 566-574
  wall heating and cooling thermally insulating core experimental testing
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Návrh podlahového teplovodného vykurovania pre polyfunkčný objekt
  Bálint Dárius ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158555
  diplomová práca
  book

  book

 3. Energetický audit administratívno-prevádzkovej budovy
  Kolář Rastislav ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159528
  diplomová práca
  book

  book

 4. Experimentálne meranie stenového vykurovania
  Šimko Martin ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Petráš Dušan ; 010290 Szabó Daniel ; 010180
  Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 411-415
  experimentálne merania stenové vykurovanie tepelný tok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Technika prostredia pre budovy s takmer nulovou potrebou energie - Velux RenoActive
  Predajnianska Anna ; 010290  Sánka Imrich ; 010290 Petráš Dušan ; 010290
  Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 423-426
  Velux potreba energie technika prostredia rekonštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Vykurovanie 2021 : zborník prednášok z 29. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 21. - 25. jún 2021 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (Compiler) Švecová, Zuzana, ; 010915 (Compiler) Dubnička, Milan (rec.) Füri, Belo, (rec.)
  Vykurovanie 2021 29. 21. 6. - 25. 6. 2021 Horný Smokovec, Vsoké Tatry, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2021 . - CD-ROM, 439 s.
  ISBN 978-80-89878-72-7
  vykurovanie zásobovanie teplom alternatívne zdroje energie vykurovacie systémy
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (17) - článok
  book

  book

 7. Požiadavky na tepelný stav systémov vysokoteplotného chladenia
  Švarcová Eva ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 29, č. 3 (2021), s. 28-30
  tepelná nepohoda vysokoteplotné chladenie vnútorný tepelný stav
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Požiadavky na tepelný stav systémov nízkoteplotného vykurovania
  Švarcová Eva ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 417-422
  sálavé vykurovanie podlahové vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Trendy v obnove rodinných domov na Slovensku
  Predajnianska Anna ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 Krajčík Michal ; 010290 Sánka Imrich ; 010290
  Facility management 2021. Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť : . USB kľúč, s. 53-58
  energetické posúdenie obnova rekonštrukcia rodinný dom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Energetický manažment pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
  Petráš Dušan ; 010290 
  Facility management 2021. Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť : . USB kľúč, s. 85-91
  energetický manažment hospodárnosť budov budovy s takmer nulovou potrebou energie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article