Search results

 1. Hybrid (polyfunkčná budova v Bratislave)
  Tarbaj Jakub ; 052120  Macháčová Klára ; 052120 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160026 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C216CD716E182230C2E09AAC853
  diplomová práca
  book

  book

 2. Hybrid (polyfunkčná budova v Bratislave)
  Medlenová Lucia ; 052120  Macháčová Klára ; 052120 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159979 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C216CD716E182230E2A0AAAC853
  diplomová práca
  book

  book

 3. Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím / aut. Beata Polomová, Klára Macháčová, Tibor Varga
  Polomová Beata ; 053130  Macháčová Klára ; 052120 Varga Tibor ; 052120
  Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 159-169
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Výnimočná škola vo viedenskom Seestadt Aspern / aut. Klára Macháčová
  Macháčová Klára ; 052120 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 10 (2020), s. 60-63
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Nájomné sociálne bývanie v Belfielde : prvý certifikovaný pasívny dom v Pensylvánii, USA / aut. Klára Macháčová
  Macháčová Klára ; 052120 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 11 (2020), s. 60-62
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Polyfunkčný dom vo vybranej lokalite
  Petrík Marek ; 052120  Macháčová Klára ; 052120 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146720 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCA102CB6C4CA54D44ECA875C35B
  diplomová práca
  book

  book

 7. Multifunkčná telocvičňa
  Kleiman Marián ; 052120  Macháčová Klára ; 052120 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128055 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3171D65AB1E91
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Multifunkčná telocvičňa
  Kavuljáková Lenka ; 052120  Macháčová Klára ; 052120 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128062 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3171B6CAB1E91
  bakalárska práca
  book

  book

 9. The ApiHouse experimental chamber / aut. Tibor Varga, Klára Macháčová, Martin Uhrík
  Varga Tibor ; 052120  Macháčová Klára ; 052120 Uhrík Martin ; 052120
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] . S. 67-72
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Polyfunkčný dom vo vybranej lokalite
  Spodniaková Zuzana ; 052120  Macháčová Klára ; 052120 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146738 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AABF815F666DC
  diplomová práca
  book

  book