Search results

 1. Analýza expertízy programátora využitím pohľadu pri čítaní kódu
  Finka Ľuboš ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158906
  diplomová práca
  book

  book

 2. Nové formy merania programátorských zručností
  Baláž Branislav ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158886
  diplomová práca
  book

  book

 3. Meranie algoritmických zručností
  Šturm Tomáš ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 24.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148582
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Meranie algoritmických zručností
  Gajdoš Adam ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 24.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148354
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Meranie algoritmických zručností
  Benovič Marek ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 24.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141980
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Meranie algoritmických zručností
  Petrík Matej ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 24.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148516
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností
  Valová Alena ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142163
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Model učenia programovania
  Talian Adam ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151493
  diplomová práca
  book

  book

 9. Analýza vplyvu druhov úloh na učenie programovania
  Veselý Jakub ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151503
  diplomová práca
  book

  book

 10. Meranie a zlepšovanie každodenných zručností v umelej inteligencii
  Hiadlovská Simona ; 070200  Tvarožek Jozef ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134794
  bakalárska práca
  book

  book