Search results

 1. Návrh inteligentnej domácnosti s využitím 3D senzorického systému MS Kinect v softvérovom prostredí Matlab
  Szabó Daniel ; J  Vachálek Ján (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Automation and Informatics of Machines and Processes smart home inteligentná domácnosť automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94903
  diplomová práca
  book

  book

 2. Deformačno-napäťová analýza drevenej konštrukcie strechy
  Szabó Daniel ; J  Jančo Roland (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics shell element finite element method metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84177
  bakalárska práca
  book

  book