Search results

 1. Využitie manažérstva rizika pri optimalizácii zásob náhradných dielov
  Kubala Martin ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises stock analysis optimization warehouse risk management risk riziko optimalizácia sklad manažérstvo rizika zásoba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103961
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Koncepčný návrh prídavného zariadenia pre manipuláciu s betónovými kanalizačnými rúrami na princípe vákua
  Kubala Martin ; J  Jaššo Peter (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines konštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83929
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book