Search results

 1. Aerodynamika a hydrodynamika budov : fyzikálne problémy účinku vetra a hnaného dažďa na budovy a konštrukcie
  Bielek Boris ; 010180  Franek Michal ; 010180 Bielek Milan Ďurica Pavol (rec.) (rec.) Katunský Dušan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 285 s.
  ISBN 978-80-227-5051-6
  aerodynamika budov hydrodynamika budov účinky vetra vetrom hnaný dážď
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5100
  book

  book

 2. Tieniaca technika budov : typológia, navrhovanie a hodnotenie
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.) Darula Stanislav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - 102 s.
  ISBN 978-80-227-5006-6
  slnečné žiarenie stavebná fyzika projektovanie budov tieniace systémy
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 3. Monitorovanie teploty v pripájacej škáre okna vo vonkajšej testovacej komore / aut. Marek Zozulák, Dušan Katunský ; rec. Boris Bielek, Pavol Ďurica
  Zozulák Marek  Katunský Dušan Bielek Boris ; 010180 (rec.) Ďurica Pavol (rec.)
  Košice: Stavebná fakulta TU v Košiciach, 2018 . - 103 s.
  ISBN 978-80-553-2771-6
  monografia
  (1) - článok
  book

  book

 4. Konštrukcie pozemných stavieb : základná terminológia a klasifikácia konštrukcií pozemných stavieb, požiadavky na pozemné stavby a zásady navrhovania ich konštrukcií, normy a normalizácia / Jozef Hraška ; rec. Pavol Ďurica, Dušan Katunský
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 120 s.
  ISBN 978-80-227-4748-6
  budovy konštrukcie budov terminológia projektovanie budov normy a normalizácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1100
  book

  book

 5. Špeciálne konštrukcie pozemných stavieb : architektonicko-konštrukčné zásady ochrany budov proti zemetraseniu, zdravotná neškodnosť budov
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 60 s.
  ISBN 978-80-227-4752-3
  seizmická odolnosť budov škodliviny v budovách konštrukcie budov
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1100
  book

  book

 6. Konštrukcie pozemných stavieb : masívne steny
  Hraška Jozef ; 010180  Ďurica Pavol (rec.) Katunský Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - 139 s.
  ISBN 978-80-227-4759-2
  stenové konštrukcie masívne steny konštrukcie budov
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1100
  book

  book

 7. Energy balance and indoor environment of buildings with low-exergy heating and cooling systems
  Krajčík Michal ; 010290  Špaček Robert (rec.) Katunský Dušan (rec.) Hirš Jiří (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 164 s.
  ISBN 978-80-227-4614-4
  energy balance nearly zero energy building radiant heating radiant cooling thermal comfort indoor air quality
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 8. Seminár doktorandov 2015 v odbore Pozemné stavby : zborník príspevkov. Košice, SR, 13. február 2015 [elektronický zdroj] / rec. Dušan Katunský, Zuzana Vranayová
  Katunský, Dušan (rec.) Vranayová, Zuzana, (rec.)
  Seminár doktorandov 2015 v odbore Pozemné stavby 7. 13. 2. 2015 Košice, Slovenská republika
  1. vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015 . - USB kľúč, 127 s.
  ISBN 978-80-553-1994-0
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 9. Nízkoenergetická, zelená, udržateľná budova - klíma - energia
  Bielek Boris ; V180  Bielek Milan ; V180 Vranay František Lukášik Dušan Vranayová Zuzana Vilčeková Silvia Ehrenwald Pavel ; V290 Híreš Juraj ; V180 Majsniar Vladimír ; V180 Mikušová Miroslava Katunský Dušan (rec.) Špaček Robert (rec.) ; A2120 Suchánek Peter (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 602 s.
  ISBN 978-80-227-4185-9
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - monografia
  (1) - zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  SVF2110
  book

  book

 10. Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva
  Kráľová Eva (Editor) ; A3130  Dvořáková Viera (rec.) ; A3130 Katunský Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 121 S
  ISBN 978-80-227-4133-0
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book