Search results

 1. The impacts of climate change on urban structures in Slovak cities: Identifying vulnerable urban structures / aut. Miroslava Kamenská, Katarína Smatanová
  Kamenská Miroslava ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160
  ALFA Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU [elektronický zdroj] . Roč. 27, č. 1 (2022), s. 33-39
  https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2022/03/01_2022_Kamenska_Smatanova.pdf
  článok z periodika A
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Transformácie areálov cukrovarov
  Chriašteľová Nikola ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 (Thesis advisor)
  2022
  FAR ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165257
  diplomová práca
  book

  book

 3. Transformácie areálov cukrovarov
  Šimkovičová Barbora ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 (Thesis advisor)
  2022
  FAR ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164828
  diplomová práca
  book

  book

 4. Effects of student architecture competitions on learning outcomes in design studio courses / aut. Katarína Smatanová, Miroslava Kamenská, Andrea Šeligová
  Smatanová Katarína ; 056160  Kamenská Miroslava ; 056160 Šeligová Andrea ; 056160
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 19, iss. 3 (2021), s. 313-318
  ISSN 14462257

  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85115113176&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  unrecognised

  unrecognised

 5. Strategické a legislatívne rámce riešenia území marginalizovaných rómskych komunít Slovensku / aut. Katarína Smatanová, Šeligová Andrea
  Smatanová Katarína ; 056160  Šeligová Andrea ; 056160
  Ročenka regionálneho rozvoja 2021. . S. 48-53
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Mestská štvrť Bratislavy 2050 - hranice udržateľnosti a sebestačnosti
  Hruška Jakub ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159807 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C216CD716E182230C200BAAC853
  diplomová práca
  book

  book

 7. Žilina - hranice
  Jedináková Silvia ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159323 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0C216CD716E182230C200AAAC853
  diplomová práca
  book

  book

 8. Campus STU - verejné priestory
  Polák Viktor ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145851 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA03070D05820365
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Campus STU - verejné priestory
  Hrabovská Daniela ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145870 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA03090109820365
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Campus STU - verejné priestory
  Filo Martin ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160 (Thesis advisor)
  2021 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145965 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA0306050B820365
  bakalárska práca
  book

  book