Search results

 1. Environmental Technology Systems for Intelligent Buildings
  Némethová Ema ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120529
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Performance of the Building with Three Different Radiant Systems
  Némethová Ema ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Petráš Dušan ; 010290
  World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018) : . [8] s., art. no. 062013
  radiant system building simulation
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/6/062013/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Sálavé vykurovacie sústavy v presklených budovách
  Némethová Ema ; 010290 
  Vykurovanie 2018 : . CD-ROM, s. 467-471
  stropné sálavé vykurovanie simulácie budov spotreba energie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Performance of the building with three different radiant systems
  Némethová Ema ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Petráš Dušan ; 010290
  WMCAUS 2018 : . CD-ROM, [1] s.
  radiant heating building simulation indoor environment quality thermal comfort
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 5. Operation verification of the building with different low-exergy heating/cooling systems
  Némethová Ema ; 010290 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 1066-1072
  radiant heating energy balance thermal comfort
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Building Energy Performance Simulation of the HVAC System Operation in a Modern Administrative Building with Regard to Thermal Stability and Energy Balance
  Némethová Ema ; 010290 
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 67, no. 1-2 (2018), s. 17-22
  building energy simulation thermal comfort energy performance
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 7. The Impact of different low-exergy heating systems and HVAC control settings on thermal comfort and energy performance
  Némethová Ema ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 Krajčík Michal ; 010290
  Indoor Air 2018 : . USB kľúč, [2] s.
  radiant heating building energy performance simulations control strategy mechanical ventilation glazed facade
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Porovnanie nízkoexergetických sálavých vykurovacích systémov v budove s ľahkým obvodovým plášťom
  Némethová Ema ; 010290 
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 507-511
  sálavé vykurovanie simulácie budov ľahký obvodový plášť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Parametric study of the HVAC control strategies and settings on the thermal comfort and energy balance of the building
  Némethová Ema ; 010290 
  Vnútorná klíma budov 2017 : . S. 131-136
  radiant heating light-weight wall simulation models energy consumption
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Parametric study of indicators influencing thermal comfort and energy consumption in an office building with radiant heating/cooling and glazed facade
  Némethová Ema ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Petráš Dušan ; 010290 Stutterecker Werner
  E-NOVA 2017 : . S. 109-117
  radiant heating HVAC control system parametric study
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article