Search results

 1. Vybrané state z aerodynamiky budov : počítačové modelovanie a laboratórne merania
  Palko Milan ; 010180  Cruz Samuel ; 010180 Palková Adela ; 010180 Bohunický Bohuš ; 010180 (rec.) Frimmer Michal (rec.) Kamenický Ľuboš (rec.) Haluzová Dušana
  1. vyd.
  Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2020 . - CD-ROM, 191 s.
  ISBN 978-80-7623-057-6
  aerodynamika budov CFD simulácie ANSYS Fluent
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 2. Bytový dom
  Kollár Marek ; 010180  Bohunický Bohuš ; 010180 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142802
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Bytový dom
  Petrík Jozef ; 010180  Bohunický Bohuš ; 010180 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107922
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Bytový dom
  Csemezová Júlia ; 010180  Bohunický Bohuš ; 010180 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146177
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Modeling terrain categories in boundary layer wind tunnel
  Bohunický Bohuš ; 010180  Palko Milan ; 010180
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 49-54
  boundary layer wind tunnel surface roughness terrain categories
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Designing reversible construction for modeling terrain categories in boundary layer wind tunnel in Bratislava
  Bohunický Bohuš ; 010180  Palko Milan ; 010180
  APABD 2018 : . CD-ROM, s. 75-80
  surface roughness terrain categories boundary layer vertical profiles
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Návrh reverzibilnej konštrukcie na modelovanie kategórií terénu vo veternom tuneli s medznou vrstvou v Bratislave
  Bohunický Bohuš ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 340-345
  drsnosť povrchu kategórie terénu medzná vrstva vertikálne profily
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Terrain Categories in Boundary Layer Wind Tunnel STUBA
  Bohunický Bohuš ; 010180  Palko Milan ; 010180
  ATF 2017 : . USB kľúč, s. 25-30
  boundary layer wind tunnel surface roughness CFD simulation
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Modelovanie kategórií terénu atmosférickej medznej vrstvy
  Bohunický Bohuš ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 375-379
  medzná vrstva veterný tunel kategórie terénu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Modeling the Surface Roughness in CFD Simulations
  Bohunický Bohuš ; 010180  Palko Milan ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 15-20
  CFD simulation boundary layer terrain category roughness length element spacing
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article