Search results

 1. Maintenance of building structures : Facility management I
  Hanko Martin ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270 Matúšek Richard (rec.) (rec.) Nguyen Tien Minh
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2021 . - 92 s.
  ISBN 978-80-570-3662-3
  facility management maintenance building
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Ekonomika stavebníctva : príklady na cvičenia I
  Jankovichová Eva ; 010270  Hanko Martin ; 010270 Shawkat Sabah (rec.) (rec.) Nguyen Tien Minh
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2021 . - 84 s.
  ISBN 978-80-263-1691-6
  ekonomika stavebníctva construction economics podnikateľský plán business plan stavebný podnik construction company
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Metodika na zabezpečenie osvetlenia zariadenia staveniska
  Nguyen Tien Minh  Jankovichová Eva ; 010270 (rec.) Shawkat Sabah (rec.) Ščepka Miroslav
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2020 . - 87 s.
  ISBN 978-80-263-1628-2
  obnoviteľné zdroje energie zariadenie staveniska osvetlenie staveniska
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Návrh metodiky na zabezpečenie osvetlenia zariadenia staveniska
  Jankovichová Eva ; 010270  Nguyen Tien Minh Hanko Martin ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering : . Vol. 6, iss. 2 (2020), online, s. 51-58
  obnoviteľné zdroje energie zariadenie staveniska veterné turbíny
  https://cjce.cz/journal/article/view/61/67
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Návrh využitia vybraného obnoviteľného zdroja energie pre zariadenie staveniska počas realizácii budov.
  Nguyen Tien Minh ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 27.08.2018 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo ; Degree program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120080
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. A perspective implementation of renewable energy source on the construction equipment
  Nguyen Tien Minh ; 010270 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 148-153
  wind energy renewable energy construction site
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Proposal for efficient use of the green energy on the selected objects of the construction equipment
  Adamuščin Andrej ; 902020  Nguyen Tien Minh ; 010270 Ďubek Marek ; 010270 Jankovichová Eva ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Energy and Clean Technologies : . S. 595-602
  wind energy solar energy construction equipment
  https://sgemworld.at/sgemlib/spip.php?article12243&lang=en
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Bytový dom
  Haberová Paulína ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo ; Degree program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116860
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Ošetrovania betónu - úvod
  Briatka Peter ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 31-33
  betón voda odparovanie strata zmrašťovanie trhliny concrete vlhkosť water moisture evaporation loss shrinkage cracks
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-2_2018.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Perspektívne využitie alternatívnej energie na zariadenia staveniska
  Nguyen Tien Minh ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 258-264
  energia veterná alternatívna energia zariadenie staveniska
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article