Search results

 1. Tekutinové mechanismy
  Kopáček Jaroslav  Pavlok Bohuslav
  2. vyd
  Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005 . - 151 s
  ISBN 80-248-0856-0
  tekutinové mechanizmy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  book

  book

 2. História rozvoja spracovania kaučukov, gumárskej výroby a gumárskch prísad na Slovensku / aut. Martin Jambrich, Jozef Beniska
  Jambrich Martin  Beniska Jozef
  Bratislava 1999 . - 306 s.
  spracovanie kaučuku gumárenský priemysel
  prehľad
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  book

  book

 3. Výroba polymérov / [aut.]Kamenár,Štefan, Beniska,Jozef, Hrivík,Aleksander
  Kamenár Štefan  Beniska Jozef Hrivík Alexander
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 254 s : Tab.,grafy,lit
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT11000
  book

  book

 4. Spracovanie kaučukov / [aut.]Beniska,Jozef, Kyselá,Gabriela, Rosner,Pavol
  Beniska Jozef  Kyselá Gabriela ; C9370 Rosner Pavol
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 263 s : Tab.,grafy,lit
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT12000
  book

  book

 5. Morphology and Properties of Blends of Ethylene-Propylene Block
  Hudec I.  Beniska Jozef Khunová Viera ; C9370 Martinec Ľubomír ; M130
  PROGRESS IN COLLOID AND POLYMER SCIENCE . Č. 78 (1988), s.177-182
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 6. Sledovanie fázovej štruktúry zmesy polymérov na báze polyolefínov
  Beniska Jozef  Martinec Ľubomír ; M130
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1988 . - 67 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 7. Teoreticko-metodologické a svetonázorové otázky v špeciálnych disciplínach Zborník prednášok z ideologickej konferencie SVTŠ konanej v dňoch 12. - 13. apríla 1985 / zost. Gregor Ondrejovič ; rec. Jozef Beniska, Koloman Slivka
  Ondrejovič Gregor (Compiler)  Beniska Jozef (rec.) Slivka Koloman (rec.)
  1. vyd
  Bratislava: SVŠT, 1986 . - 265 s.
  metodológia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Hydraulické mechanismy v automatizaci / [aut.]Josef Prokeš
  Prokeš Josef 
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1983 . - 230 s
  hydraulika mechanizmy automatizácia Regulácia hydraulická Mechanizmy hydraulické
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book