Search results

 1. Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons and aliphatic hydrocarbons in acid tar pond and their environmental and health risks / aut. Janka Ševčíková, Alica Bartošová, Karol Balog, Maroš Soldán, Marek Drimal
  Ševčíková Janka ; M5000  Bartošová Alica ; M5000 Balog Karol ; M5000 Soldán Maroš ; M5000 Drimal Marek
  Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University : . No. 1 (2015), online, s. 118-121
  http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_1_118.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Adsorption of phenol on red mud
  Soldán Maroš ; M5000  Blinová Lenka ; M5000 Fiala Jozef ; M5000 Galbičková Blanka ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000 Kobetičová Hana ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 864-867 (2014), s. 1759-1762
  red mud adsorption phenol
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Removing 3,5- dichlorophenol from wastewater by alternative adsorbents
  Kobetičová Hana ; M5000  Galbičková Blanka ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 85-90
  red mud black nickel mud
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Alternative learning methods in environmental education
  Ševčíková Janka ; M5000  Soldán Maroš ; M5000
  Rozvoj a uplatňovanie akademických kompetencií doktorandov technických vied : . s. 136-137
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  article

  article

 5. Bezpečnostné a environmentálne riziká pri prevádzkovaní odkalísk gudrónov : dizertačná práca
  Ševčíková Janka ; M5000  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 21.08.2014 ; Degree program : 198 . - 116s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety acid tars gudróny zdravotné riziká riziková analýza environmentálne riziká
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104053
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Hazard analysis in phenol removal from natural water sources
  Galbičková Blanka ; M5000  Belčík Michal ; M5000 Hrušovský Ivan ; M5000 Soldán Maroš ; M5000 Balog Karol ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000
  Advanced Materials Research . Vol. 1001 (2014), s. 75-79
  hazard analysis risk assessment
  článok z periodika
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. CrVI adsorption using black nickel mud as adsorbent
  Soldán Maroš ; M5000  Bartošová Alica ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 726-731 (2013), s.58-61
  black nickel mud adsorption
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Toxické vlastnosti odpadu gudrónového charakteru a analýza povrchovej vrstvy odkaliska gudrónov v oblasti Predajná I a Predajná II
  Kobetičová Hana ; M5000  Ševčíková Janka ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 : . s.51-53
  gudróny environmentálne záťaže
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Analysis of surface layer of acid tar ponds in area Predajná I and Predajná II
  Ševčíková Janka ; M5000  Bartošová Alica ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2013) : . s.110-115
  acid tars environmental loads
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Klimatizácia a optimalizácia mikroklimatických podmienok pre laboratórium
  Kobetičová Hana ; M5000  Soldán Maroš ; M5000 Ševčíková Janka ; M5000 Blinová Lenka ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2013 : . s.111-114
  klimatizačné zariadenie laboratórium Vetracie zariadenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article