Search results

 1. Groundwater response to extreme flows in the Danube River
  Shenga Zinaw Dingetu ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Lešková Danica
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 22, č. 2 (2021), online, s. 248-255
  River Danube groundwater head groundwater and surface water interaction GMS MODFLOW
  http://147.213.100.3/ah_articles/2021_22_2_Shenga_248.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : Bratislava, online, 11. november 2021 [elektronický zdroj] zost. Alena Blahová, Danica Lešková
  Blahová, Alena, (Compiler) Lešková, Danica, (Compiler)
  Konferencia mladých hydrológov 33. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  Konferencia mladých vodohospodárov 20. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  Konferencia mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia 22. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2021 . - USB kľúč
  ISBN 978-80-99929-30-3
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  book

  book

 3. Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : Bratislava, online, 12. november 2020 [elektronický zdroj] zost. Danica Lešková, Alena Blahová
  Lešková, Danica, (Compiler) Blahová, Alena, (Compiler)
  Konferencia mladých hydrológov 32. 12. 11. 2020 Bratislava, Slovenská republika
  Konferencia mladých vodohospodárov 19. 12. 11. 2020 Bratislava, Slovenská republika
  Konferencia mladých meteorológov a klimatológov 21. 12. 11. 2020 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2020 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-99929-11-2
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  book

  book

 4. Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : zborník s príspevkami. Vyhne, SR, 8. - 9. 10. 2019 [elektronický zdroj]
  Bujnová, Alena, (rec.) Lešková, Danica, (rec.)
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 8. - 9. 10. 2019 Vyhne, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019 . - USB kľúč
  ISBN 978-80-570-1236
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  book

  book

 5. Možnosti využitia lokálnych varovných systémov a neurónových sietí v hydroprognóznej praxi : Dizertačná práca
  Lešková Danica  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 128 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering neural network neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75739
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. The Application of Data Mining Methods in Hydrology - a Case Study of the Kysuca River
  Čistý Milan ; V160  Bezák Juraj ; V160 Lešková Danica
  HydroCarpath, Catchment processes in regional hydrology: from experiment to modeling in Carpathian drainage basins [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  data mining data mining data-driven models dátovo-riadené modely predpoveď prietokov river flow prediction river flows
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Multilinear flow routing using travel-time discharge relationships
  Szolgay Ján ; V160  Danáčová Michaela ; V160 Šúrek Peter ; V160 Pekárová Pavla (rec.) Lešková Danica (rec.)
  1st.ed.
  Brno : KEY Publishing, 2012 . - 93 s
  ISBN 978-80-7418-172-6
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 8. Využitie umelých neurónových sietí v predpovedných protipovodňových systémoch
  Lešková Danica  Šimor Viliam Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Meteorologický časopis / Meteorological Journal . Roč.15, č.1 (2012), s.3-11
  artificial neural networks forecast of mean hourly discharges Kysuca river basin local warning system
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article