Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu123138^"
 1. 24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018), Jasná, Slovakia, June 17-20, 2018 : ed. Milan Hutta, Róbert Bodor, Radoslav Halko Book of Abstracts
  Hutta, Milan (Editor) Bodor, Róbert (Editor) Halko, Radoslav (Editor)
  ISSS 2018 24. 17.-20.6.2018 Jasná, Slovensko
  1. vyd.
  Bratislava Department of Analytical Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava 2018
  ISBN 978-80-971179-8-6
  zborník
  (28) - článok
  book

  book

 2. Praktikum z analytickej chémie / aut. Andrea Purdešová, Pavol Tarapčík, Katarína Hroboňová, Ivan Špánik, Miroslav Rievaj, Ľubomír Švorc, Alena Manová, František Čacho, Jana Sádecká, Eva Benická
  Purdešová Andrea ; 041000  Tarapčík Pavol ; 041000 Hroboňová Katarína ; 041000 Špánik Ivan ; 041000 Rievaj Miroslav ; 041000 Švorc Ľubomír ; 041000 Manová Alena ; 041000 Čacho František ; 041000 Sádecká Jana ; 041000 Benická Eva ; 041000 Hutta Milan (rec.) Vojteková Viera (rec.)
  2. preprac. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo Speltrum STU 2016 . - 264 s.
  ISBN 978-80-227-4639-7
  zborník
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Praktikum z analytickej chémie

  book

 3. Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 elektronický zdroj ed. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek, Jozef Sochr ; rec. Ján Labuda, Jiří Barek, Milan Hutta
  Hrouzková, Svetlana, ; 041000 (Editor) Májek, Pavel, ; 041000 (Editor) Sochr, Jozef, ; 041000 (Editor) Labuda, Ján, ; 041000 (rec.) Barek, Jiří, (rec.) Hutta, Milan (rec.)
  Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi ACP 2016 14. 3.-6.5.2016 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava Nakladateľstvo STU 2016 . - USB kľúč, 209 s.
  ISBN 978-80-227-4556-7
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (42) - článok
  book

  book

 4. Analytická chémia / aut. Ján Labuda, Ivan Špánik, Pavol Tarapčík, Svetlana Hrouzková, Viktor Vrábel, Eva Benická, Katarína Hroboňová, Jana Sádecká, Ernest Beinrohr, Tibor Liptaj ; rec. Milan Hutta, Yaroslav Bazel, Peter Tomčík
  Labuda Ján ; 041180  Špánik Ivan ; 041180 Tarapčík Pavol ; 041180 Hrouzková Svetlana ; 041180 Vrábel Viktor ; 041180 Benická Eva ; 041180 Hroboňová Katarína ; 041180 Sádecká Jana ; 041180 Beinrohr Ernest ; 041180 Liptaj Tibor ; 041630 Hutta Milan (rec.) Bazel Yaroslav (rec.) Tomčík Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Nakladateľstvo STU 2014 . - 671 s.
  ISBN 978-80-227-4242-9
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Analytická chémia

  book

 5. Chromatografia v diagnostickom a liečebnom procese - stav na Slovensku
  Netriová Jana  Božek Peter Blažíček Pavel Schmidtová Katarína Mlynár Jaromír Behúlová Darina Škodová Jana Kohút Vladimír Rácová Katarína Bátorová Eva Chandoga Ján Hutta Milan Sádecká Jana ; C1180
  Analytické metódy a zdravie človeka : . s.6
  článok zo zborníka
  AFF - Abstractions of invited reports from home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Pokroky v analytickej chémii [elektronický zdroj]
  Hrouzková Svetlana (Editor) ; C1180  Labuda Ján (Editor) ; C1180 Hutta Milan (rec.) Hroboňová Katarína (rec.) ; C1180 Katrlík Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - USB kľúč, 531 s. [39,54 AH
  ISBN 978-80-227-3989-4
  monografia
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (33) - článok
  book

  book

 7. Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii
  Labuda Ján ; C1180  Tarapčík Pavol ; C1180 Garaj Ján ; C1180 Hrouzková Svetlana ; C1180 Lehotay Jozef Manová Alena ; C1180 Sádecká Jana ; C1180 Mocák Ján (rec.) ; C1180 Hutta Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 205 s. [9,3 AH
  ISBN 978-80-227-3769-2
  analytická chémia pojmový aparát
  skriptá
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.