Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu123620^"
 1. Vízia v kríze / aut. Zuzana Aufrichtová, Martin Baláž, Katarína Boháčová, Michal Brašeň, Marián Králik, Ján Legény, Michala Lipková, Peter Morgenstein, Lukáš Šíp, Martin Uhrík, Soňa Wagnerová
  Aufrichtová Zuzana ; A0900  Baláž Martin ; 059190 Boháčová Katarína ; 056160 Brašeň Michal ; 059190 Králik Marián ; 059190 Legény Ján ; 052120 Lipková Michala ; 059190 Morgenstein Peter ; 052120 Šíp Lukáš ; 052120 Uhrík Martin ; 052120 Wagnerová Soňa ; A0900
  Informačné listy FA STU : . Roč. 22, apríl (2015), s. 5-7
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Kvalita sídelného prostredia : vymedzenie problému hodnotenia kvality urbánneho prostredia pomocou Systému na podporu priestorového rozhodovania
  Aufrichtová Zuzana ; A0900  Hanus Július
  ALFA . Roč.19, č.3 (2014), s. 64-71
  urbanizmus územné plánovanie metodika výskumu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Sídelné prostredie a územný rozvoj = Build Environment and Spatial Development
  Hanus Július  Hamalová Marta Aufrichtová Zuzana ; A0900
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Ročník 10., č. 1 (2014), s. 69-80
  prostredie sídelné územný rozvoj hodnotenie územia udržateľnosť build environment spatial development teritorial planning sustainability
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 4. Urbanizmus a územný rozvoj Dúbravky
  Aufrichtová Zuzana ; A0900 
  Dúbravka : . s. 309-314 [1,362 AH]
  územný rozvoj Dúbravka Spolupráca s FA STU
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBB - Chapters in scientific book titles issued in home editorship
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Správy z VaUR FA
  Aufrichtová Zuzana ; A0900 
  Informačné listy FA STU . Roč.21, február (2014), s. 4-5
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Návrhy malej tržnice Saratov
  Aufrichtová Zuzana ; A0900 
  Dúbravský spravodajca . 7.roč., č.3 (2013), s.18
  urbanizmus architektúra tržnica Bratislava Dúbravka architektonicko-urbanistické riešenie
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Urbanisticko-architektonické inšpirácie
  Melcerová Oľga ; A6160  Aufrichtová Zuzana ; A0900
  Dúbravský spravodajca . 7.roč., č.7-8 (2013), s.30-31
  urbanizmus územný rozvoj Bratislava Dúbravka verejné priestory
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Aký je pôvod amerikanizmu OK?
  Aufrichtová Zuzana ; A0900 
  Dúbravský spravodajca . 7. roč., č.12 (2013), s.s. 19
  skratky pôvod
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Regulovaný územný rozvoj : Posun v riešení Urbanistickej štúdie zóny Veľká lúka Bratislava - Dúbravka
  Aufrichtová Zuzana ; A0900 
  Dúbravský spravodajca . 6.roč., november (2012), s.s 9
  urbanizmus územný rozvoj urbanistická štúdia Bratislava Dúbravka
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Univerzitný vedecký park STU Bratislava
  Aufrichtová Zuzana ; A0900 
  ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : . s.73-76
  urbanizmus park veda výskum infraštruktúra
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.