Search results

 1. Modelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej siete
  Kukučková Miroslava ; 031000  Komák Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 44 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB012BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu
  Kolárska Michaela ; 031000  Komák Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  Braislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 62 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314EB121BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 3. Neuro-evolúcia riadenia dynamických systémov / aut. Ivan Sekaj, Dominika Banásová, Martin Komák, Milan Hvozdík
  Sekaj Ivan ; 031000  Banásová Dominika ; 031000 Komák Martin ; 031000 Hvozdík Milan ; 031000
  ATP Journal plus : . č. 2 (2019), s. 56-61
  umelá neurónová sieť evolučný algoritmus spojitý dynamický systém mobilný robot riadenie
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/atp_plus_2_2019.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
  Štipčák Marek ; 031000  Komák Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 53 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143743
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Tvorba automatického návrhu simulácií križovatiek
  Škvarko Michal ; 031000  Komák Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 46 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137929
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Využitie aplikačného softvéru RobotStudio na návrh robotizovanej bunky pre vybranú firmu
  Herčút Patrik ; 031000  Komák Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 41 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135420
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Path generation by avoiding obstacles using the intersection of bodies / aut. Martin Komák, Marián Králik
  Komák Martin ; 031000  Králik Marián ; 020070
  TEM Journal . Vol. 7, iss. 1 (2018), s. 232-237
  path finding geometric intersection
  http://www.temjournal.com/content/71/TemJournalFebruary2018_232_237.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 8. Aplikačný vývoj systému na optimalizáciu trajektórie efektora robota pri obchádzaní prekážok
  Komák Martin ; 020070  Králik Marián ; 020070 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 28.02.2018 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STM . - 110 s. CD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120333
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 9. The generation of robot effector trajectory avoiding obstacles / aut. Martin Komák, Marián Králik, Vladimír Jerz
  Komák Martin ; 031000  Králik Marián ; 020070 Jerz Vladimír ; 020070
  MM Science Journal . Vol. 2018, June (2018), s. 2367-2372
  obstacle avoidance trajectory planning
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 10. Návrh robotizovaného pracoviska v programe RobotStudio pre vybranú firmu
  Blaško Juraj ; 020070  Komák Martin ; 020070 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133212
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book