Search results

 1. Vplyv vlastností zvarového spoja na tvárniteľnosť polotovarov / Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 21, č. 11 (2017), s. 26-27, s. 66
  vlastnosti zvarové spoje laser welded steel formability
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article

 2. Plošné tvárnenie súčiastok z dvojkomponentných polotovarov
  Gajdošová Veronika ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 27.04.2016 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STM . - 122 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89262
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Deep drawing of Tailor-welded blank from high-stregth steel / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Pro-tech-ma ´16 : . S. 101-102
  tailor-welded blank
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 4. Deformation properties of Tailor-welded blank made of dual phase steels / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika ; 020050
  Acta Mechanica et Automatica : . Vol. 10, no. 1 (2016), s. 38-42
  dual phase steels
  http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84959126104&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=acta+mechanica+et+automatica&st2=&sid=79329EB8C0D8DF7B76A1CF037BE88E5A.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=38&s=SRCTITLE%28acta+mechanica+et+automatica%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 5. Vplyv vlastností zvarového spoja na tvárniteľnosť laserom zváraných kombinovaných polotovarov / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Zváranie 2016 : . S. 120-128, CD ROM
  tvárniteľnosť zvarový spoj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Weld movement in deep drawing of tailor-welded blanks0281-12 / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  MM Science Journal . Vol. 2016, iss. November (2016), s. 1309-1312
  deep drawing tailor-welded blank
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995542820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=weld+movement+in+deep+drawing&st2=&sid=8F2E982E3D74CB1C7F73C74C1336D17D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=44&s=TITLE-ABS-KEY%28weld+movement+in+deep+drawing%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 7. Deep drawing of tailor-welded blanks made of hihg-strength steel / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika . z. 88, no. 3 (2016), s. 213-220
  deep drawing tailor-welded blank
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Blankholder forces distribution in deep drawing process of TWB / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020280  Švec Pavol ; 020280 Gajdošová Veronika ; 020050
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 82, no. 8 (2015), s. 515-519
  deep drawing blankholder force
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. The effect of weld line orientation on the geometry of deep drawn tailor-welded blanks / aut. Pavol Švec, Alexander Schrek, Veronika Gajdošová
  Švec Pavol ; 020280  Schrek Alexander ; 020280 Gajdošová Veronika ; 020050
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 82, no. 9 (2015), s. 642-645
  deep drawing tailor-welded blank
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Deformation properties of drawn part from Tailor-welded blank / Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020280  Švec Pavol ; 020280 Gajdošová Veronika ; 020050
  PRO-TECH-MA 2015 & Surface Engineering 2015 : . S. 83-84, DVD-ROM
  tailor-welded blank
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  (1) - článok
  article

  article