Search results

Records found: 110  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu126369^"
 1. Finding of needle in a haystack - nontargeted mass spectrometry analysis of environmental samples / aut. Andrea Vojs Staňová, Lucia Hojová, Erika Mordačíková, Marian Vojs, Marián Marton, Kateřina Grabicová, Roman Grabic
  Vojs Staňová Andrea  Hojová Lucia Mordačíková Erika Vojs Marian ; 033000 Marton Marián ; 033000 Grabicová Kateřina Grabic Roman
  European Symposium on Analytical Spectrometry : . S. 116
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Desorption of pharmaceuticals and illicit drugs from different stabilized sludge types across pH / aut. Roman Grabic, Lucia Ivanová, Kodešová Radka, Kateřina Grabicová, Andrea Vojs Staňová, Zuzana Imreová, Miloslav Drtil, Igor Bodík
  Grabic Roman  Ivanová Lucia Kodešová Radka Grabicová Kateřina Vojs Staňová Andrea Imreová Zuzana ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Bodík Igor ; 046290
  Water Research . Vol. 220, (2022), s. [1-11], art. no. 118651
  Dewatered stabilized sludge wastewater treatment plant anaerobic aerobic mobility
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135422006042
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Cielená a necielená analýza environmentálnych vzoriek vôd technikami hmotnostnej spektrometrie / aut. Andrea Vojs Staňová, Erika Mordačíková, Lucia Hojová, Marian Vojs, Kateřina Grabicová, Roman Grabic, Tomáš Mackuľak
  Vojs Staňová Andrea  Mordačíková Erika Hojová Lucia Vojs Marian ; 033000 Grabicová Kateřina Grabic Roman Mackuľak Tomáš ; 046290
  Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : ACP 2022 : . S. 40
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Vplyv tepelnej úpravy na obsah farmaceutík v kaloch / aut. Petra Szabová, Dóra Varjúová, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová, Igor Bodík
  Szabová Petra ; 046290  Varjúová Dóra ; 046290 Grabic Roman Vojs Staňová Andrea Bodík Igor ; 046290
  SOVAK : . Roč. 30, č. 1 (2021), s. 20-22
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Bisphenols emerging in Norwegian and Czech aquatic environments show transthyretin binding potency and other less-studied endocrine-disrupting activities / aut. Pavel Šauer, Helena Švecová, Kateřina Grabicová, Farah Gonul Aydin, Tomáš Mackuľak, Vít Kodeš, Line Diana Blytt, Liv Bruas Henninge, Roman Grabic, Hana Kocour Kroupová
  Šauer Pavel  Švecová Helena Grabicová Kateřina Aydin Farah Gonul Mackuľak Tomáš ; 046290 Kodeš Vít Blytt Line Diana Henninge Liv Bruas Grabic Roman Kocour Kroupová Hana
  Science of the Total Environment . Vol. 751, (2021), s. (1-11), art. no. 141801
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720353304
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Effervescent ferrate(VI)-based tablets as an effective means for removal SARS-CoV-2 RNA, pharmaceuticals and resistant bacteria from wastewater / aut. Andrea Butor Škulcová, Katarína Tamášová, Andrea Vojs Staňová, Lucia Bírošová, Monika Krahulcová, Miroslav Gál, Barbora Konečná, Monika Janíková, Peter Celec, Kateřina Grabicová, Roman Grabic, Ján Filip, Noemi Belišová, Jozef Ryba, Kamil Kerekeš, Viera Špalková, Ján Híveš, Tomáš Mackuľak
  Butor Škulcová Andrea ; 046290  Tamášová Katarína Vojs Staňová Andrea Bírošová Lucia ; 040270 Krahulcová Monika ; 040270 Gál Miroslav ; 042120 Konečná Barbora Janíková Monika Celec Peter Grabicová Kateřina Grabic Roman Filip Ján Belišová Noemi ; 046290 Ryba Jozef ; 049170 Kerekeš Kamil ; 042120 Špalková Viera ; 042120 Híveš Ján ; 042120 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Journal of Water Process Engineering . Vol. 43, (2021), s. [1-5], art. no. 102223
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8290487/
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Biochar - An efficient sorption material for the removal of pharmaceutically active compounds, DNA and RNA fragments from wastewater / aut. Paula Bimová, Petra Roupcová, Karel Klouda, Lenka Matějová, Andrea Vojs Staňová, Kateřina Grabicová, Roman Grabic, Veronika Majová, Ján Híveš, Viera Špalková, Pavol Gemeiner, Peter Celec, Barbora Konečná, Lucia Bírošová, Monika Krahulcová, Tomáš Mackuľak
  Bimová Paula ; 042120  Roupcová Petra Klouda Karel Matějová Lenka Vojs Staňová Andrea Grabicová Kateřina Grabic Roman Majová Veronika ; 049380 Híveš Ján ; 042120 Špalková Viera ; 042120 Gemeiner Pavol ; 049160 Celec Peter Konečná Barbora Bírošová Lucia ; 040270 Krahulcová Monika ; 040270 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Journal of Environmental Chemical Engineering . Vol. 9, iss. 4 (2021), s. [1-9]
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213343721007235
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Výskyt vybraných drog, liečiv, pesticídov a ich metabolitov v povrchových vodách Slovenska / aut. Dušan Žabka, Ivana Horáková, Tomáš Mackuľak, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová
  Žabka Dušan ; 046290  Horáková Ivana ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Grabic Roman Vojs Staňová Andrea
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . S. 54-54
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 9. Ultrafiltrácia kombinovaná s oxidáciou – účinný spôsob odstraňovania mikropolutantov a vírusu SARS-CoV-2 z odpadových vôd / aut. Jozef Kučera, Michal Tamáš, Tomáš Mackuľak, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová, Anna Krivjanská
  Kučera Jozef ; 046290  Tamáš Michal ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Grabic Roman Vojs Staňová Andrea Krivjanská Anna
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . S. 56-56
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 10. BDD electrodes for electrochemical degradation of iodinated contrast media / aut. Erika Mordačíková, Marian Vojs, Marián Marton, Pavol Michniak, Adam Bořík, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová
  Mordačíková Erika  Vojs Marian ; 033000 Marton Marián ; 033000 Michniak Pavol ; 033000 Bořík Adam Grabic Roman Vojs Staňová Andrea
  XL. Moderní elektrochemické metody : . S. 179-182
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article