Search results

 1. Priestorové požiadavky špecifických skupín na bezpečný verejný priestor. Modelové územie Trenčín
  Mancová Tatiana ; 902020  Ondrejička Vladimír (Thesis advisor)
  2015
  902020 ; Date of acceptation : 29.05.2015 ; Degreee discipline : 5.1.2. priestorové plánovanie ; Degree program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107581
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh revitalizácie priestoru Kollárovho námestia, Bratislava, MČ Staré mesto
  Mancová Tatiana ; A  Putrová Eva (Thesis advisor) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  krajinná architektúra a krajinné plánovanie Landscape Architecture and Landscape Planning vegetation revitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83495
  bakalárska práca
  book

  book