Search results

 1. Odolnosť kovových prútov namáhaných interakciou vnútorných síl
  Niko Igor ; 010190  Štujberová Magdaléna ; 010190 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 11.12.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127979
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Meranie deformácií vzoriek pomocou systému na princípe Digital Image Correlation
  Niko Igor ; 010190 
  44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií : . S. 119-124
  digital image correlation optické meranie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Počiatočná globálna a lokálna imperfekcia tlačených prútov
  Niko Igor ; 010190 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 494-498
  vzper počiatočné imperfekcie teória druhého rádu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Navrhovanie prútov namáhaných dvojosovým ohybom a tlakom
  Niko Igor ; 010190 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  dvojosový ohyb tlačený prút teória druhého rádu imperfekcia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Resistance of members subjected to combined loads according to EC3 and EC9
  Niko Igor ; 010190 
  Pollack Periodica : . Vol. 12, no. 3 (2017), s. 23-32
  biaxial bending beam columns second order theory imperfections
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 6. Výpočet odolnosti prútov namáhaných kombináciou osovej sily a ohybového momentu podľa EN 1999-1-1
  Niko Igor ; 010190 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 341-346
  strata stability klopenie vzper EN 1999-1-1
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Konštrukcie namáhané krútením
  Niko Igor ; 010190 
  XXXXI. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Stav a perspektívy rozvoja : . S. 145-148
  krútenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Odolnosť kovových prútov namáhaných interakciou vnútorných síl podľa EC 3 a EC 9
  Niko Igor ; 010190 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 371-376
  vzper klopenie strata stability
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Návrh dvoch variantov mosta so zohľadnením vplyvu krútenia
  Niko Igor ; 010190  Kováč Michal (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : I-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109696
  diplomová práca
  book

  book

 10. Rôzne typy väzníc a vhodnosť ich použitia
  Niko Igor ; V  Štujberová Magdaléna (Thesis advisor) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80103
  bakalárska práca
  book

  book