Search results

 1. Alternatívne spôsoby využitia zrážkovej vody v bytovom dome
  Csibová Simona ; 010290  Januška Juraj (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : I-TPB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113120
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú lokalitu
  Csibová Simona ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste management separate collection komunálny odpad odpadové hospodárstvo separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103901
  bakalárska práca
  book

  book