Search results

Records found: 36  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu129439^"
 1. Návrh prídavného montážneho zariadenia vrámci výrobno montážneho systému / Nina Vetríková
  Vetríková Nina 
  Transfer 2017 : . S. [8]
  článok zo zborníka
  (11) - článok
  article

  article

 2. Návrh prídavného montážneho zariadenia v rámci výrobno-montážneho systému ICIM
  Juríček Ján ; 063000  Vetríková Nina (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 08.06.2017 ; 5.2.50. výrobná technika ; I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127097
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh – aplikácia úchopného a manipulačného chápadla
  Tomašák Rastislav ; 063000  Vetríková Nina (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 08.06.2017 ; 5.2.50. výrobná technika ; I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127056
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Design of a robotized workstation making use of the integration of CAD models and Robotic Simulation software as way of pairing and comparing real and virtual environments / aut. Karol Velíšek, Radovan Holubek, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Roman Ružarovský, Nina Vetríková
  Velíšek Karol ; 063800  Holubek Radovan ; 063000 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000 Ružarovský Roman ; 063000 Vetríková Nina
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 94, 4th International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016 - CoSME´16 (2017), online, [6] s.
  http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/08/matecconf_cosme2017_05008.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009739499&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Design+of+a+robotized+workstation+making+use+of+the+integration+of+CAD+models+and+Robotic+Simulation+software+as+way+of+pairing+and+comparing+real+and+virtual+environments&st2=&sid=E230406AC6FFBDD2A1ED32FA12A49A1F.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=186&s=TITLE-ABS-KEY%28Design+of+a+robotized+workstation+making+use+of+the+integration+of+CAD+models+and+Robotic+Simulation+software+as+way+of+pairing+and+comparing+real+and+virtual+environments%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Zdvíhacie valivé vedenie : prihláška úžitkového vzoru č. 93-2016, dátum podania: 10.08.2016, dátum zverejnenia: 02.02.2017, Vestník ÚPV SR č. 02/2017, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7854, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.08.2017 aut. Peter Košťál, Marcela Bučányová, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Radovan Holubek, Roman Ružarovský, Nina Vetríková
  Košťál Peter ; 063800  Bučányová Marcela ; 063800 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000 Holubek Radovan ; 063000 Ružarovský Roman ; 063000 Vetríková Nina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/93-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 6. Návrh montážneho robotizovaného pracoviska tlmiaceho elementu pre firmu EKOM s.r.o, Piešťany
  Masarovič Michal ; 063000  Vetríková Nina ; 063800 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 08.06.2016 ; 5.2.50. výrobná technika ; I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121578
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Základy konštruovania a technická dokumentácia. Návody na cvičenia / aut. Nina Vetríková, Martina Kusá ; rec. Jozef Svetlík, František Pecháček
  Vetríková Nina ; 063800  Kusá Martina ; 063800 Svetlík Jozef (rec.) Pecháček František ; 063800 (rec.)
  2. prepracované vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2016 . - 191 s.
  ISBN 978-80-8096-232-6
  základy konštruovania Súčiastky Spoje technická dokumentácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 8. Možnosti využitia kamerových systémov pri kontrole kvality výrobkov
  Polák Matúš ; 063000  Vetríková Nina ; 063800 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 20.06.2016 ; 5.2.50. výrobná technika ; B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121111
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh upínacieho zariadenia pre KZ48
  Jurík Dušan ; 063000  Vetríková Nina ; 063800 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 20.06.2016 ; 5.2.50. výrobná technika ; B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129349
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Design of a robotized workstation making use of the integration of CAD models and robotic simulation software as way of pairing and comparing real and virtual environments / aut. Karol Velíšek, Radovan Holubek, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Roman Ružarovský, Nina Vetríková
  Velíšek Karol ; 063800  Holubek Radovan ; 063000 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063000 Ružarovský Roman ; 063000 Vetríková Nina
  Computing and Solutions in Manufacturing Engineering 2016. CoSME 2016. Vol. I : . S. 49-50
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.