Search results

 1. Webové rozhranie servera vzdialených experimentov
  Biľanský Martin ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164684
  diplomová práca
  book

  book

 2. Riadenie laboratórnych zariadení na báze otvorených technológií
  Filo Martin ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164695
  diplomová práca
  book

  book

 3. Komunikácia s modelom rotačného kyvadla
  Jakubják Štefan ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164705
  diplomová práca
  book

  book

 4. Platforma pre virtuálne laboratórium mechatronických systémov v rozšírenej realite
  Pohančenik Matúš ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164731
  diplomová práca
  book

  book

 5. Online aplikácia pre grafické modelovanie schém
  Lukáč Mário ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164719
  diplomová práca
  book

  book

 6. Aplikácia pre manažovanie prístupu k online experimentom
  Špak Dávid ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164741
  diplomová práca
  book

  book

 7. Programové rozhranie pre vývoj simulácií na strane klienta
  Repka Martin ; 030400  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2022 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AME

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164883
  diplomová práca
  book

  book

 8. Web aplikácia pre komunikáciu s experimentami
  Brhlík Filip ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 28.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156618
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Webová aplikácia pre výučbu frekvenčných charakteristík v komplexnej rovine
  Urbanek Paljko ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 28.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156869
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Interaktívny 3D model dynamického systému guličky na doske
  Hryharouskaya Hanna ; 035000  Žáková Katarína ; 030400 (Thesis advisor)
  2022
  FEI ; Date of acceptation : 28.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149368
  bakalárska práca
  book

  book