Search results

 1. Simulátor slovnej doskovej hry
  Lačný Lukáš ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142063
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Identifikácia predmetu vyjadrení v rámci analýzy sentimentu
  Štuller Adam ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142151
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Detekcia manipulovania na Webe
  Maňak Michal ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151453
  diplomová práca
  book

  book

 4. Odhaľovanie nenávistného prejavu na webe
  Pisarčík Andrej ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151472
  diplomová práca
  book

  book

 5. Navigácia pomocou konceptových máp v informačnom priestore vzdelávacích objektov
  Ščasný Andrej ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151490
  diplomová práca
  book

  book

 6. Simulátor slovnej doskovej hry
  Adler Nikodém ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134693
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Automatic Text Generation in Slovak Language / aut. Dominik Vasko, Samuel Pecár, Marián Šimko
  Vasko Dominik ; 070000  Pecár Samuel ; 070200 Šimko Marián ; 070200
  SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings . S. 639 - 647
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 8. Combining cross-lingual and cross-task supervision for zero-shot learning / aut. Matúš Pikuliak, Marián Šimko
  Pikuliak Matúš ; 070200  Šimko Marián ; 070200
  Text, Speech, and Dialogue / . S. 162-170
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Exploring parameter sharing techniques for cross-lingual and cross-task supervision / Matúš Pikuliak, Marián Šimko
  Pikuliak Matúš  Šimko Marián ; 070200
  Statistical Language and Speech Processing / . S. 97-108
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Towards Combining Multitask and Multilingual Learning / aut. Matúš Pikuliak, Marián Šimko, Mária Bieliková
  Pikuliak Matúš ; 070200  Šimko Marián ; 070200 Bieliková Mária ; 070200
  SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings . S. 435-446
  Transfer learning Multilingual learning Deep natural language processing spracovanie prirodzeného jazyka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article