Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu13558^"
 1. Water treatment
  Kriš Jozef ; V280  Kyncl Miroslav Hanková Martina ; V280 Galík Matúš ; V280 Grünwald Alexander (rec.) Tuhovčák Ladislav (rec.)
  1.vyd.
  Ostrava : Montanex, 2013 . - 285 s
  ISBN 978-80-7225-389-0
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1100
  book

  book

 2. Water treatment and water supply : Part I. Water treatment
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Galík Matúš ; V280 Vrbovský Peter ; V280 Kyncl Miroslav Grünwald Alexander (rec.) Tuhovčák Ladislav (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 294 s
  ISBN 978-80-227-3948-1
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  Water treatment and water supply

  book

 3. Instantaneous Power theory and Applications to Power conditioning
  Akagi Hirofumi  Watanabe Edson Hirokazu Aredes Mauricio
  Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007 . - 379 s
  ISBN 978-0-470-10761-4
  elektrická regulačná technika elektrická energia regulácia elektrickej energie okamžitý výkon
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Kalibrácia piezorezistívneho maticového taktilného snímača : Dizertačná práca
  Halaj Martin ; J110 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2001 . - 214 s
  kandidátska dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book

 5. Vodárenství
  Grünwald Alexander  Macek Lubomír Šrytr Petr
  Praha : ČKAIT , 1998 . - 189 s.;tab.,schémy,grafy
  ISBN 80-902460-7-9
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Chemické a fyzikální metody analýzy vod / [aut]Horáková,M.;Lischke,P.;Grünwald,A
  Horáková Marta  Lischke Peter Grünwald Alexander
  2.vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 389 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0002
  book

  book

 7. Sistemy fazovoj avtopodstrojki častoty
  Šachgiľďan V.V.  Ľachovkin A.A.
  Moskva : Sviaz, 1972
  monografia
  book

  book

 8. Chemické a fyzikální metody analýzy vod / [aut.]Horáková,Marta, Lischke,Peter, Grünwald,Alexander
  Horáková Marta  Lischke Peter Grünwald Alexander
  2.nezměněné vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 389 : Obr.,tab.,lit.,index
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 9. Regelungstechnik mit elektronischen Bauelementen / [aut]Xander,Karl;Enders,Hans Hermann
  Xander Karl  Enders Hans Hermann
  4.preprac.a dopl.vyd.
  Düsseldorf : Werner Verlag, 1987 . - 274 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Chemické a fyzikální metody analýzy vod / [aut.]Horáková,Marta, Lischke,Peter, Grunwald,Aleksander
  Horáková Marta  Lischke Peter Grünwald Alexander
  1.
  Praha-Bratislava : SNTL-Alfa, 1986 . - 389 s : Obr.,tab.,lit.,index
  Vody-analýza
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0003
  MTF0110
  book

  book